C# Veri Tipleri

Uygulamalarımızın olmazsa olmaz unsurları herhalde değişkenlerdir. Orta ölçekli bir uygulamada, kabaca bir tahminle yüzlerce değişken tanımlıyoruzdur.

Kullanım yoğunluğuna bakarak, oluşturduğumuz değişkenlerin tiplerinin doğru belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

C# ile kullanabileceğimiz değişkenlerin en önemlilerini aşağıda listeledim;

**Veri Tipi** **Kapladığı Alan** **Değer Aralığı**
**Tam Sayı Veri Tipleri**
[sbyte](http://msdn.microsoft.com/library/system.sbyte) 1 byte -128 ve +127
[byte](http://msdn.microsoft.com/library/system.byte) 1 byte 0 ve +255
[short](http://msdn.microsoft.com/library/ybs77ex4.aspx) 2 byte -32768 ve +32767
[ushort](http://msdn.microsoft.com/library/cbf1574z.aspx) 2 byte 0 ve 65535
[int](http://msdn.microsoft.com/library/5kzh1b5w.aspx) 4 byte -2.147.483.648 ve +2.147.483.647
[uint](http://msdn.microsoft.com/library/x0sksh43.aspx) 4 byte 0 ve 4.294.967.295
[long](http://msdn.microsoft.com/library/ctetwysk.aspx) 8 byte -9.223.372.036.854.775.808 ve +9.223.372.036.854.775.807
[ulong](http://msdn.microsoft.com/library/t98873t4.aspx) 8 byte 0 ve 18,446,744,073,709,551,615
**Noktalı Sayı Veri Tipleri**
[single](http://msdn.microsoft.com/library/system.single) 4 byte -3.402823E38 ve +3.402823E38
[double](http://msdn.microsoft.com/library/system.double) 8 byte -1.79769313486232E308 ve +1.79769313486232E308
[decimal](http://msdn.microsoft.com/library/system.decimal) 16 byte -7.9E1028 ve +7.9E1028
**Diğer Veri Tipleri**
[char](http://msdn.microsoft.com/library/x9h8tsay.aspx) 2 byte Tek Karakter
[string](http://msdn.microsoft.com/library/system.string) ~ (2 byte x harf adedi) Karakter Dizisi
[bool](http://msdn.microsoft.com/library/c8f5xwh7.aspx) 4 byte True veya False
[DateTime](http://msdn.microsoft.com/library/system.datetime) 8 byte 1/1/0001 12:00:00 ve 31/12/9999 23:59:59
blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Chief Architect, Microsoft RD, Microsoft MVP

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 452

Creative Commons Lisansı