Kısa Sınav - 15

Aşağıdaki kod bloğunu çalıştırdığımızda ekran çıktımız nasıl olur?

private static string Degisken = “Ilk Deger”;

public static string Test() { return Degisken = “Ikinci Degisken”; }

public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(Degisken);

Console.WriteLine(Test());

Console.WriteLine(Degisken);

Console.ReadLine(); }</pre>

Sorunun doğru cevabı için;

Console çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır;

Ilk Deger
Ikinci Degisken
Ikinci Degisken

MSDN’de (=) operatörü atamalarının nasıl yapıldığını okursanız, yukarıdaki sonuç anlamlı olacaktır.

Aşağıdaki basit örnekte oluşan durum, aslında aynı;

b = a = "engin polat";


Önce *a değişkenine* **engin polat** değeri atanacak. Sonra *b değişkenine*, **a değişkeninin değeri** atanacaktır.

**MSDN'den alıntı : ***The assignment operator (=) stores the value of its right-hand operand in the storage location, property, or indexer denoted by its left-hand operand and returns the value as its result. The operands must be of the same type (or the right-hand operand must be implicitly convertible to the type of the left-hand operand).*

C# ile Form'a gölge efekti verelim ve titreme sorununu düzeltelim

Windows Forms uygulamalarında Form‘un gölge efektine sahip olmasını istiyorsak, öncelikle Form‘un FormBorderStyle özelliğini None yapmalıyız.

this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;</pre>

Form sınıfının CreateParams özelliğini override etmemiz gerekiyor. CreateParams özelliği geriye CreateParams tipinde bir nesne döndürür.

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp = base.CreateParams;

    cp.ClassStyle |= 0x20000;

    return cp;
  }
}

CreateParams sınıfının ClassStyle özelliğine 0x20000 değerini ekliyoruz. Böylece formumuz çalışmaya başladığında etrafında gölge gözüküyor.

Gölgeli Form

Form üzerine çok fazla kontrol eklediğimizde, özellikle eğer kontroller hafızada çok yer kaplayan 3.parti kontrollerden ise; formumuzda titreme diyebileceğimiz bir efekt oluşmaya başlar.

Çoğu zaman bu durum rahatsızlık oluşturma derecesine kadar varır.

Bu sorunu çözmek için, kontrollerin DoubleBuffered özelliğini true değerine ayarlamamız gerekmektedir.

Fakat DoubleBuffered özelliği Form sınıfının değil Control sınıfının bir özelliği olduğundan dolayı, Form’un titremesini gidermek için kullanamayız.

Form sınıfının CreateParams özelliğinde bu sorunu da çözebiliriz;

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp = base.CreateParams;

    cp.ExStyle |= 0x02000000;

    return cp;
  }
}

Bu sefer CreateParams sınıfının ExStyle özelliğine 0x02000000 değerini eklememiz gerekiyor.

Örnek uygulamanın tüm kodu;

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp = base.CreateParams;

    cp.ClassStyle |= 0x20000;

    cp.ExStyle |= 0x02000000;

    return cp;
  }
}


Dizide bir elemandan kaç adet olduğunu bulalım

Elimizdeki bir dizide, belli bir elemandan kaç adet olduğunu bulmamız gerekebilir.

Bunu yapmanın programatik olarak en kolay yolu LINQ sorgusu yazmaktır.

Örneğin aşağıdaki Extension Method, LINQ sorgusu ile aranan elemandan, ilgili listede kaç adet olduğu sonucunu döndürür;

public static int CountTimes< T >(this List< T > list, T item) { return ((from t in list where t.Equals(item) select t).Count()); }</pre>

Örnek kullanım;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

public static class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var list1 = new List< int >() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 };
    var list2 = new List< string >() { "a", "b", "b", "b", "c", "d", "e", "f" };

    Console.WriteLine("Birinci listede 7, " + list1.CountTimes(7) + " adet var");
    Console.WriteLine("İkinci listede b, " + list2.CountTimes("b") + " adet var");

    Console.ReadLine();
  }

  public static int CountTimes< T >(this List< T > list, T item)
  {
    return ((from t in list where t.Equals(item) select t).Count());
  }
}

Yukarıdaki örnek kodu çalıştırdığınızda, şöyle bir sonuç almanız lazım;

Birinci listede 7, 2 adet var
İkinci listede b, 3 adet var


Bu kodda ne yanlış var? – 4

Bowling skorlarını hesaplayan bir uygulama yazıyoruz.

2 oyuncunun 3 oyunda aldığı skorları hesaplayan aşağıdaki kodu yazdık ve çalıştırdık.

Fakat rakamlarda bir terslik var sanki. Sizce problem nedir ve nasıl düzeltebiliriz?

using System;

class Program { static void Main(string[] args) { int[,] PuanTablosu = { {101, 128, 143}, {123, 115, 116} };

  int OyuncuPuan = 0;

  for (int iLoop = 0; iLoop < = PuanTablosu.GetUpperBound(0); iLoop++)
  {
    for (int yLoop = 0; yLoop <= PuanTablosu.GetUpperBound(1); yLoop++)
    {
      OyuncuPuan += PuanTablosu[iLoop, yLoop];
    }

    Console.WriteLine("Oyuncu {0} skor: {1}", iLoop + 1, OyuncuPuan);
  }

  Console.ReadLine();
} }</pre>

Uzman TV Röportajlarım - 1 (Sql Server)

Uzman TV ile yaptığımız Sql röportajlarında bana sordukları sorular ve cevaplarım;

SQL nasıl bir veritabanı dilidir? (SQL nasıl ortaya çıktı? Kim tarafında bulundu? Veritabanı nedir?)

Önce veritabanı ne demektir, ondan bahsetmek lazım. Veritabanı, bilgisayar ortamında bir düzen ile saklanan, programatik erişim imkanı bulunan, yönetilebilir, güncellenebilir, birbirleri arasında ilişkiler tanımlanabilir, bilgiler kümesidir.

SQL, ilk olarak IBM Research Center tarafından DB2 veritabanı ailesi için geliştirilmiştir. Daha sonra SQL dili, ANSI tarafından standartlaştırılmıştır.

Türkçe açılımı Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelmektedir. Verileri ve veri kümelerini modellemek ve yönetmek için kullanılır.

SQL, tanımlı anahtar kelimelerden oluşturulan sql cümleleri ile, veritabanına kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir veya varolan kayıtları listeleyebilir.

Microsoft Sql Server, Oracle ve hatta Access kendi SQL cümle yapısına yani diyalektiğine sahiptir.

Hangi tür şirketler SQL’den yararlanabilir? (Veritabanı uygulamalarını tercih eden firmalar nelerdir? SQL kullanması gereken uygulamalar hangileri?)

Günümüzde bilgisayar ve dolayısıyla yazılım kullanmayan, bunlara ihtiyaç olmayan iş kolu kalmadı. Ne kadar küçükte olsa, ne kadar büyükte olsa, her alandaki her firmanın mutlaka bilgisayar ve yazılım kullan birimleri vardır.

Genelde firmalar, kullandıkları bilgisayar programlarının verileri güvenli bir ortamda kaydetmesini, daha sonra aradığında bulabilmesini, gerekirse analiz edebilmesini, yaptığı analize ilişkin raporlar üretebilmesini beklemektedir.

Veritabanı uygulamaları kullanmadan böyle bir işlevselliği sağlayabilmek olanaksız olmasa da çok zor olacağından, hemen hemen tüm firmaların bir veritabanı yönetim sistemine ihtiyacı vardır diyebiliriz.

Bu açıdan bakacak olursak, ticari değer taşıyan hemen hemen tüm uygulamaların ve web sitelerinin veritabanına ihtiyacı vardır.

Şirketler kendilerine uygun veritabanı uygulamasını nasıl seçmeli? (Küçük ve orta ölçekli şirketler açık yazılımlar mı tercih etmeli? Veritabanı desteği veren firmalar var mı?)

Küçük ve orta şirketli firmalar genel de ücretsiz olan açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemlerini tercih etmektedirler.

Daha büyük ölçekli firmalar ise, hem donanım, hem işletme, hem de personel maliyetlerini göze alabilerek, ücretli veritabanı yönetim sistemlerini tercih edebilirler.

Açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemlerinin, genelde desteğini veren firma bulmak zordur. Örneğin, bugün piyasada MySql desteği veren firma bulmak hakikatten zordur.

Microsoft Sql Server, Oracle, IBM DB2 gibi veritabanı yönetim sistemlerinin ise, desteği üretici firmaların Türkiye acentelerinden edinilebilir.

Firmalar, Microsoft Sql Server’ın desteğini, Microsoft Türkiye’den, Oracle’ın desteğini Oracle Türkiye’den, IBM DB2’nun desteğini IBM Türkiye’den alabilirler.

Veritabanı uygulamaları arasında ne tür farklar var? (MySQL, Windows SQL gibi programlar nasıl karşılaştırılmalı? Eksik ve fazlaları nasıl değerlendirilmeli?)

Microsoft’un Microsoft Sql Server ve Sql Express uygulamaları, Oracle’ın Oracle uygulaması, IBM’in DB2 uygulaması, gene Microsoft’un Access uygulaması ve açık kod olan MySQL uygulaması veritabanı yönetim sistemlerine örnektir.

Bu veritabanı yönetim sistemleri içinde ücretsiz olanlar vardır; Microsoft’un Sql Express versiyonu gibi. Bu ücretsiz veritabanı yönetim sistemleri genelde bazı kısıtlara sahiptirler. Örneğin, sunucunun hafızasının ve işlemcisinin sadece belli bir miktarını kullanabilirler, belli boyuta kadar veri saklayabilirler, gibi.

Ölçeklendirecek olursak, “büyük” ölçekli diyebileceğimiz Microsoft Sql Server, Oracle, IBM DB2 gibi veritabanı yönetim sistemleri, hem satın alma anlamında, hem de çalışmak için ihtiyaç duyduğu donanım ve yönetim için için gerekli personel maliyeti anlamında pahalıdır.

Bunların yanında MySql gibi, açık kaynaklı yazılımlar sayesinde, düşük maliyetli veritabanı yönetim sistemi sahibi olunabilir.

Engin Polat hakkında

Chief Architect, Microsoft RD, Microsoft MVP

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 458

Creative Commons Lisansı