Kısa Sınav - 3

ClickOnce ile deploy ettiğiniz uygulamanızda, programatik olarak güncelleme olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz.

Hangi class’tan örnek oluşturmanız lazım?

 • Module
 • ApplicationDeployment
 • Assembly
 • DeploymentServiceCom Sorunun doğru cevabı için;

Doğru cevap: ApplicationDeployment class’ı olacak.

Assembly class’ını, başka assembly’leri hafızaya yüklemek için kullanırız.

Module class’ını, module’ler üzerinde reflection uygulamak için kullanırız.

DeploymentServiceCom class’ı .Net Framework kütüphanesinin kendisi tarafından kullanılmak üzere yazılmıştır. Direk olarak bizim tarafımızdan kullanılmaması gerekir.

ApplicationDeployment class’ı, ClickOnce ile deploy ettiğimiz uygulamalarda, güncel versiyon yayınlanıp yayınlanmadığını programatik olarak kontrol edebilir.

MSDN’de yer alan şu sayfada ApplicationDeployment class’ı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sql Server CSV (Comma Seperated Value) çıktı üretme

Özellikle katalog tablolarının CSV çıktılarına sıklıkla ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki sql script’ini kullanarak, siz de tablolarınızdan CSV çıktı alabilirsiniz.

Öncelikle tablomuzun orjinal haline bakalım;

SELECT Name FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)</pre> sql-csv-output_1

Şimdi öyle bir sql sorgusu yazacağız ki, çıktımız şu şekilde olacak;

Day, Evening, Night

SELECT
  SUBSTRING((
    SELECT ', ' + Name
    FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)
    FOR XML PATH('')
  ), 3, 8000) AS CSV

Sorguyu FOR XML anahtar kelimeleri ile çalıştırdığımıza ve PATH olarak ‘’ (boş string) verdiğimize dikkat edin.

SELECT ', ' + Name
FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)
FOR XML PATH('')


Böylece aşağıdaki sonucu elde etmiş olduk;

![sql-csv-output_2](/assets/uploads/2009/11/sql-csv-output_2.png "sql-csv-output_2")

Son olarak, sql sorgusunu SUBSTRING fonksiyonu içerisine koyduk, böylece baştaki virgül ve boşluk karakterlerinden (", ") kurtulmuş olduk.

![sql-csv-output_3](/assets/uploads/2009/11/sql-csv-output_3.png "sql-csv-output_3")

Sql Server ServerProperty Fonksiyonu

Sql Server’ın çalıştığı sunucu ile ilgili özellik bilgilerine sorgu ile erişmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir fonksiyon var;

SERVERPROPERTY ( *propertyname *)

Örnek;

SELECT SERVERPROPERTY(‘edition’) AS SURUM, SERVERPROPERTY(‘productlevel’) AS SEVIYE, SERVERPROPERTY(‘productversion’) AS VERSIYON, SERVERPROPERTY(‘servername’) AS SUNUCU_ADI

SERVERPROPERTY fonksiyonunun alabileceği tüm propertyname parametreleri ve açıklamaları için şuradaki MSDN sayfasına bakınız.

Silverlight 4 TextTrimming özelliği

Silverlight 3 ve öncesi versiyonlarda, yazı alanına sığmayan metinleri, üç nokta ekleyerek trim etmek için, kendi kontrolümüzü yazmamız gerekiyordu.

Mesela, elimizde şöyle uzun bir yazı olsun;

Silverlight helps you create rich web applications that run on Mac OS, Windows, and Linux. Welcome to a new level of engaging, rich, safe, secure, and scalable cross-platform experience.

Bu yazıyı, 250px’lik bir metin alanında göstermemiz lazım, ama sığmayan kısımları yanyana üç nokta ile göstermemiz gerekiyor.

Silverlight helps you create rich web applications …

Silverlight 4 versiyonundan önce, bu isteğimizi yerine getirmek için, kendi TextBlock kontrolümüzü yazmamız gerekirdi.

Silverlight 4 versiyonla birlikte ise, TextBlock kontrolünün TextTrimming=”WordEllipsis” özelliğini kullanabiliyoruz.

Örnek kod:

<TextBlock FontSize=”16” TextTrimming=”WordEllipsis” Width=”250” Text=”Silverlight helps you create rich web applications that run on Mac OS, Windows, and Linux. Welcome to a new level of engaging, rich, safe, secure, and scalable cross-platform experience.” />

PDC 2009'da Silverlight 4 Beta yayınlandı

18 Kasım 2009 tarihinde, Microsoft PDC’09 (Microsoft Proffessional Developers Conference 2009) konferansında konuşmacı Scott Gutherie, Silverlight 4 Beta’nın yayınlandığını duyurdu.

Resmi sitesi silverlight.net‘te yer alan şu sayfadan ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Channel9’da yeralan video‘dan yenilik olarak nelerin geleceğini izleyebilirsiniz.

Yeniliklerden kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Yazdırma ile ilgili yenilikler
 • Zengin Metin Alanı kontrolünün eklenmesi
 • Datagrid üzerinde kolonlara otomatik genişlik verilebilmesi ve Kopyalama desteği
 • Fare tekerlerine gelen destek
 • Sağ tuş desteği
 • Windows’un panosuna erişim imkanı
 • Browser içerisindeki silverlight nesnesinin sürükle-bırak tekniğinde bırakma noktası olarak belirlenebilmesi
 • Webcamerası ve Mikrofon desteği
 • PNG dosya türünün tüm formatlarına tam destek
 • Out-Of-Browser moduna daha çok destek
 • WebBrowser kontrolü
 • İstemci bilgisayarın dosya sistemine erişim yeteneği
 • Google Chrome desteği
 • Multi-touch desteği Listenin tamamına ve açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Silverlight ekibi 4. versiyonun betasını yayınlarken, Expression Blend ekibi de boş durmamış ve Silverlight 4 çıktı üretebilen Expression Blend versiyonunun beta’sını yayınlamış.

Microsoft Download’da yer alan şu sayfadan Expression Blend Preview for .Net 4 versiyonunu indirebilirsiniz.

Engin Polat hakkında

Chief Architect, Microsoft RD, Microsoft MVP

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 458

Creative Commons Lisansı