Ayın ilk ve son gününü bulmak için Extension Method

Özellikle raporlama uygulamalarında, aylık dönemlere ait sorgulama yapılırken ilgili ayın ilk ve son günlerinin bilinmesi gerekir.

C# uygulamamızda, yazacağımız basit iki tane extension method ile ayın ilk ve son günlerini bulan kodu basitleştirebiliriz.

public static class ExtensionMethods { public static DateTime AyinIlkGunu(this DateTime dt) { return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1); }

public static DateTime AyinSonGunu(this DateTime dt)
{
  return dt.AyinIlkGunu().AddMonths(1).AddDays(-1);
} }</pre>

Extension Method‘ların kullanımı;

static void Main(string[] args)
{
  DateTime BuAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AyinIlkGunu();
  DateTime BuAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AyinSonGunu();

  DateTime GecenAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinIlkGunu();
  DateTime GecenAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinSonGunu();
}

Örnek kodun tamamı;

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    DateTime BuAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AyinIlkGunu();
    DateTime BuAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AyinSonGunu();

    DateTime GecenAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinIlkGunu();
    DateTime GecenAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinSonGunu();
 }
}

public static class ExtensionMethods
{
  public static DateTime AyinIlkGunu(this DateTime dt)
  {
    return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1);
  }

  public static DateTime AyinSonGunu(this DateTime dt)
  {
    return dt.AyinIlkGunu().AddMonths(1).AddDays(-1);
  }
}


blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı