Birkaç Faydalı Extension Method

C# 3.0 ile gelen Extension Method desteğini çok kullanışlı bulduğum için, kendi uygulamalarımda kullanmaya çalışıyorum. Bu yazımda faydalı bulduğum birkaç Extension Method‘u toplamaya çalıştım.

Metni Encrypt - Decrypt Eden Extension Method

namespace ExtensionManager { public static class Extensions { public static string Encrypt(this string stringToEncrypt, string key) { if (string.IsNullOrEmpty(stringToEncrypt)) throw new ArgumentException(“Boş metin şifrelenemez”); if (string.IsNullOrEmpty(key)) throw new ArgumentException(“Şifreleme için anahtar vermelisiniz”);

    CspParameters cspp = new CspParameters();
    cspp.KeyContainerName = key;

    RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider(cspp);
    rsa.PersistKeyInCsp = true;

    byte[] bytes = rsa.Encrypt(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(stringToEncrypt), true);

    return BitConverter.ToString(bytes);
  }

  public static string Decrypt(this string stringToDecrypt, string key)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(stringToDecrypt))
      throw new ArgumentException("Beş metnin şifresi çözülemez");
    if (string.IsNullOrEmpty(key))
      throw new ArgumentException("Şifre çözme için anahtar vermelisiniz");
    string result = null;
    try
    {
      CspParameters cspp = new CspParameters();
      cspp.KeyContainerName = key;

      RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider(cspp);
      rsa.PersistKeyInCsp = true;

      string[] decryptArray = stringToDecrypt.Split("-");
      byte[] decryptByteArray = Array.ConvertAll<string, byte>(decryptArray, (s => Convert.ToByte(byte.Parse(s, NumberStyles.HexNumber))));
      byte[] bytes = rsa.Decrypt(decryptByteArray, true);

      result = UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes);
    }
    catch()
    {
    }
    return result;
  }
} }</pre>

Örnek kullanım;

string metin = "My Secret";
string sifrelenmis = metin.Encrypt("sifreleyici");
string sifresicozulmus = sifrelenmis.Decrypt("sifreleyici");

Listeler üzerinde Foreach Yapan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static void ForEach<T>(this IEnumerable<T> kaynak, Action<T> islem)
    {
      foreach (var item in kaynak)
        islem(item);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

List<string> isimler = new List<string> { "engin", "polat", "ahmet", "mehmet", "murat" };
isimler.ForEach(isim => MessageBox.Show(isim));

İnternet Adresi Doğrulayan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static bool IsValidUrl(this string text)
    {
      Regex r = new Regex(@"http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?");
      return r.IsMatch(text);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

string Adres = "http://www.enginpolat.com";
bool AdresDogru = Adres.IsValidUrl();

Email Adresi Doğrulayan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static bool IsValidEmail(this string text)
    {
      Regex r = new Regex(@"^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$");
      return r.IsMatch(text);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

string Adres = "test@test.com";
bool AdresDogru = Adres.IsValidEmail();

Klasör Oluşturan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static void CreateDirectory(this DirectoryInfo dirInfo)
    {
      if (dirInfo.Parent != null)
        CreateDirectory(dirInfo.Parent);
      if (!dirInfo.Exists)
        dirInfo.Create();
    }
  }
}

Örnek kullanım;

var dir = new DirectoryInfo(@"C:\temp\bir\iki\uc");
dir.CreateDirectory();

Tarihin Haftasonuna Geldiğini Doğrulayan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static bool IsWeekend(this DateTime value)
    {
      return (value.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday || value.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

for (DateTime date = BaslangicTarih; date <= BitisTarih; date = date.AddDays(1))
{
  if (date.IsWeekend())
    continue;
  /// Tatil değil, yapılacak işler yapılır.
}

Object türünden JSON’a, JSON’dan Object Türüne Çeviren Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static string ToJson(this object obj)
    {
      JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();
      return serializer.Serialize(obj);
    }

    public static T FromJson<T>(this object obj)
    {
      JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();
      return serializer.Deserialize<T>(obj as string);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

Personel Engin = new Personel("Engin Polat", 5000);
string json = Engin.ToJson();
Engin = null;
Engin = s.FromJson<Personel>();

Tarihten Yaş Hesaplayan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static int Age(this DateTime tarih)
    {
      DateTime now = DateTime.Now;
      int yas = now.Year - tarih.Year;
      if (now < tarih.AddYears(yas))
        yas--;
      return yas;
    }
  }
}

Örnek kullanım;

DateTime AhmetDogumGunu = new DateTime(1979, 05, 07);
int Yas = AhmetDogumGunu.Age();

Ayın İlk Gününü - Ayın Son Gününü Bulan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static DateTime FirstDayOfMonth(this DateTime date)
    {
      return new DateTime(date.Year, date.Month, 1);
    }

    public static DateTime LastDayOfMonth(this DateTime date)
    {
      return new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, 1).AddMonths(1).AddDays(-1);
    }
  }
}

Örnek kullanım;

DateTime Simdi = DateTime.Now;
MessageBox.Show("Ayın ilk günü: " + Simdi.FirstDayOfMonth().ToShortDateString());
MessageBox.Show("Ayın son günü: " + Simdi.LastDayOfMonth().ToShortDateString());

Dosyanın MD5 Değerini Hesaplayan Extension Method

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static string GetMD5(this string filename)
    {
      string result = string.Empty;

      try
      {
        MD5CryptoServiceProvider md5Provider = new MD5CryptoServiceProvider();
        FileStream fileStream = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite);
        byte[] arrByteHashValue = md5Provider.ComputeHash(fileStream);
        fileStream.Close();

        string hashData = BitConverter.ToString(arrByteHashValue).Replace("-", "");
        result = hashData;
      }
      catch()
      {
      }
      return result.ToLower();
    }
  }
}

Örnek kullanım;

string Dosya = @"C:\Temp\DosyaAdi.txt";
MessageBox.Show(Dosya + " dosyasının MD5 değeri: " + Dosya.GetMD5());


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı