C# ile Image Crawler Uygulaması

Daha önce yazdığımız C# ile WebCrawler Uygulamasına ek olarak, bu sefer, sayfadaki resimleri bulup, ekranda gösteren bir uygulama yazacağız.

Uygulamamız, bir web sayfasına bağlacak, sayfadaki img taglarının src değerlerini bir diziye dolduracak ve bu diziyi ekranda gösterecek. Dizi’den bir satır seçildiğinde, ilgili resmi ekrana getirecek.

Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturarak uygulamayı yazmaya başlayalım;

Bir web sayfasındaki resimleri bulmak için, List<string> tipinde değer döndüren ResimleriBul() isimli fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon adres bilgisini parametre olarak alacak, sayfadaki her img tagının src özelliğini bir listeye ekleyecek. Geriye bu liste’yi döndürecek.

private List<string> ResimleriBul(string adres) { List<string> arrReturn = new List<string>();

WebRequest wr = WebRequest.Create(txtAdres.Text);
WebResponse ws = wr.GetResponse();
StreamReader sr = new StreamReader(ws.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
string response = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
ws.Close();

string imageHtmlCode = "&lt;img";
string imageSrcCode = "src=\"";

int index = response.IndexOf(imageHtmlCode);
while (index != -1)
{
  response = response.Substring(index);

  int tagSonu = response.IndexOf('&gt;');
  int baslangic = response.IndexOf(imageSrcCode) + imageSrcCode.Length;
  int bitis = response.IndexOf('"', baslangic + 1);

  if (bitis &gt; baslangic &amp;&amp; baslangic &lt; tagSonu)
    arrReturn.Add(response.Substring(baslangic, bitis - baslangic));

  if (imageHtmlCode.Length &lt; response.Length)
    index = response.IndexOf(imageHtmlCode, imageHtmlCode.Length);
  else
    index = -1;
}

return arrReturn; }</pre>

ResimleriBul butonunun Click olayında, ResimleriBul() fonksiyonunun döndürdüğü her öğe, ListBox kontrolüne dolduracak.

private void btnResimleriBul_Click(object sender, EventArgs e)
{
  lbResimListe.Items.Clear();

  foreach (string image in ResimleriBul(txtAdres.Text))
    lbResimListe.Items.Add(image);
}

Son olarak, ListBox’ın seçili elemanı her değiştiğinde, PictureBox’ta seçili resim gösterilecek.

private void lbResimListe_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  pbResim.Load(lbResimListe.SelectedItem.ToString());
}


![](/assets/uploads/2009/12/ImageCrawler_2.png "ImageCrawler_2")

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı