C# ile Kes-Kopyala-Yapıştır Olaylarını Fırlatan Textbox

.Net Framework’ün Textbox‘ı bir çok kullanışlı event‘i kullanımımıza sunmuştur. Böylece programcılar olarak kod yazmak için seçebileceğimiz geniş bir olay kütüphanesi vardır. Mesela TextChanged olayına ayrı, KeyDown olayına ayrı, KeyUp olayına ayrı kod yazabiliriz.

Fakat nedense, textbox’tan metin kopyalarken/keserken veya textbox’a metin yapıştırırken fırlatılan bir olay yoktur. Çeşitli sebeplerle projelerimizde Kes-Kopyala-Yapıştır olaylarını fırlatan bir textbox’a ihtiyaç duyabiliriz.

Textbox kontrolüne özel event’ler eklemek için, yeni bir class oluşturup, Textbox class’ından türemesini sağlamalıyız.

public partial class GelismisTextBox : TextBox { }</pre>

Windows‘un sunduğu Kes-Kopyala-Yapıştır olaylarını GelismisTextbox class’ımızda yönetebilmek için WndProc() method’unu override etmemiz lazım.

private const int WM_CUT = 0x0300;
private const int WM_COPY = 0x0301;
private const int WM_PASTE = 0x0302;

protected override void WndProc(ref Message m)
{
  switch(m.Msg)
  {
    case WM_CUT:
      /// Kes komutu olayını fırlat
      break;
    case WM_COPY:
      /// Kopyala komutu olayını fırlat
      break;
    case WM_PASTE:
      /// Yapıştır komutu olayını fırlat
      break;
    default:
      base.WndProc(ref m);
      break;
  }
}

Şimdi yapmamız gereken, GelismisTextbox class’ımıza olayları fırlatacak kodu eklemek.

public class ClipboardEventArgs : EventArgs
{
  private string clipboardText;
  public string ClipboardText
  {
    get { return clipboardText; }
    set { clipboardText = value; }
  }

  public ClipboardEventArgs(string clipboardText)
  {
    this.clipboardText = clipboardText;
  }
}
public delegate void ClipboardEventHandler(object sender, ClipboardEventArgs e);

public event ClipboardEventHandler CutText;
public event ClipboardEventHandler CopiedText;
public event ClipboardEventHandler PastedText;

Artık GelismisTextbox kontrolünü projemizde kullanabiliriz. GelismisTextbox kontrolünde yapılacak Kes-Kopyala-Yapıştır işlemleri esnasında fırlatılacak olaylara ilişkin kodlarda yazabiliriz. Örneğin;

private void txtOrnek_CutText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'tan kesilen : " + e.ClipboardText);
}
private void txtOrnek_CopiedText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'tan kopyalanan : " + e.ClipboardText);
}
private void txtOrnek_PastedText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'a yapıştırılan : " + e.ClipboardText);
}

GelismisTexbox class’ının kodu;

public partial class GelismisTextBox : TextBox
{
  private const int WM_CUT = 0x0300;
  private const int WM_COPY = 0x0301;
  private const int WM_PASTE = 0x0302;

  public delegate void ClipboardEventHandler(object sender, ClipboardEventArgs e);

  public event ClipboardEventHandler CutText;
  public event ClipboardEventHandler CopiedText;
  public event ClipboardEventHandler PastedText;

  protected override void WndProc(ref Message m)
  {
    switch(m.Msg)
    {
      case WM_CUT:
        if (CutText != null)
          CutText(this, new ClipboardEventArgs(this.SelectedText));
        break;
      case WM_COPY:
        if (CopiedText != null)
          CopiedText(this, new ClipboardEventArgs(this.SelectedText));
        break;
      case WM_PASTE:
        if (PastedText != null)
          PastedText(this, new ClipboardEventArgs(Clipboard.GetText()));
        break;
      default:
        base.WndProc(ref m);
        break;
    }
  }
}

public class ClipboardEventArgs : EventArgs
{
  private string clipboardText;
  public string ClipboardText
  {
    get { return clipboardText; }
    set { clipboardText = value; }
  }

  public ClipboardEventArgs(string clipboardText)
  {
    this.clipboardText = clipboardText;
  }
}


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı