C# İsimsiz Tipler - Anonymous Types

Sadece bir method içerisinde kullanacağınız basit class‘lara kaç defa ihtiyaç duydunuz? Böyle bir class’a her ihtiyaç duyduğunuzda yapmanız gereken, yeni bir class oluşturup, bütün tanımlama kodlarını (private alanlar, public alanlar, vs.) yazmaktır.

C# dili, İsimsiz Tip (Anonymous Type) tanımlamaya izin veriyor. Üstelik, private ve public öğelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini C# dilinin kendisi üstleniyor.

public class HataLogla() { var Hata = new { Mesaj = “Hata Mesajının Kendisi”, Tarih = DateTime.Now, Yer = “XClass.YMethod” }; var Kullanici = new { Id = 42, AdSoyad = “Engin Polat”, Yonetici = “Ali Veli” };

string Loglanacak = string.Format("Hata Mesajı: {0}\nTarih: {1} {2}\nHatanın Oluştuğu Yer: {3}\n\nKullanıcıId: {4}\nKullanıcı Adı: {5}\nYöneticisi: {6}", Hata.Mesaj, Hata.ToShortDateString(), Hata.Tarih.ToLongTimeString(), Hata.Yer, Kullanici.Id, Kullanici.AdSoyad, Kullanici.Yonetici);

File.WriteAllText(Loglanacak, @"C:\Log\Log.txt");

MessageBox.Show(Hata.Mesaj, Hata.Tarih); }</pre> Yukarıdaki kodda yer alan *Hata* ve *Kullanici* değişkenlerinin tipleri,** derleme zamanında** derleyici tarafından otomatik oluşturulur. Eğer **method**'un içerisine aşağıdaki kodları eklersek;
MessageBox.Show("Hata değişkeninin tipi : " + Hata.GetType().ToString());
MessageBox.Show("Kullanici değişkeninin tipi : " + Kullanici.GetType().ToString());

Mesaj kutularında şu değerleri görürüz;

Hata değişkeninin tipi : <>f_AnonymousType0’3[System.String,System.DateTime,System.String]

 • Kullanici değişkeninin tipi : <>f_AnonymousType0’3[System.Int32,System.String,System.String]*

Farkettiğiniz gibi, böyle bir tip oluşturmaya çalışırsak, derleme zamanında hata alırız, ama C# derleyicisi bizim için bu tipleri oluşturuyor.

Değişkenin tipini veremeyeceğimiz için, C# diline var anahtar kelimesi eklenmiştir.

var anahtar kelimesi sayesinde, değişkenin tipi atandığı değerden otomatik olarak çözümleniyor.

İsimsiz Tipler (Anonymous Types) IDisposable interface’ini uygulamadığı için, Disposable olamazlar.

Eğer yukarıdaki örneği geleneksel kodlama teknikleri ile yazacak olsaydık;

public class HataBilgi
{
  private string _Mesaj = string.Empty;
  private DateTime _Tarih = DateTime.Now;
  private string _Yer = string.Empty;

  public string Mesaj
  {
    get
    {
      return _Mesaj;
    }
    set
    {
      _Mesaj = value;
    }
  }

  public DateTime Tarih
  {
    get
    {
      return _Tarih;
    }
    set
    {
      _Tarih = value;
    }
  }

  public string Yer
  {
    get
    {
      return _Yer;
    }
    set
    {
      _Yer = value;
    }
  }

  public HataBilgi(string Mesaj, DateTime Tarih, string Yer)
  {
    this.Mesaj = Mesaj;
    this.Tarih = Tarih;
    this.Yer = Yer;
  }
}

public class KullaniciBilgi
{
  private int _Id = 0;
  private string _AdSoyad = string.Empty;
  private string _Yonetici = string.Empty;

  public int Id
  {
    get
    {
      return _Id;
    }
    set
    {
      _Id = value;
    }
  }

  public string AdSoyad
  {
    get
    {
      return _AdSoyad;
    }
    set
    {
      _AdSoyad = value;
    }
  }

  public string Yonetici
  {
    get
    {
      return _Yonetici;
    }
    set
    {
      _Yonetici = value;
    }
  }

  public KullaniciBilgi(int Id, string AdSoyad, string Yonetici)
  {
    this.Id = Id;
    this.AdSoyad = AdSoyad;
    this.Yonetici = Yonetici;
  }
}

public class HataLoglama
{
  HataBilgi Hata = new HataBilgi("Hata Mesajının Kendisi", DateTime.Now, "XClass.YMethod");
  KullaniciBilgi Kullanici = new KullaniciBilgi(42, "Engin Polat", "Ali Veli");

  string Loglanacak = string.Format("Hata Mesajı: {0}\nTarih: {1} {2}\nHatanın Oluştuğu Yer: {3}\n\nKullanıcıId: {4}\nKullanıcı Adı: {5}\nYöneticisi: {6}", Hata.Mesaj, Hata.ToShortDateString(), Hata.Tarih.ToLongTimeString(), Hata.Yer, Kullanici.Id, Kullanici.AdSoyad, Kullanici.Yonetici);

  File.WriteAllText(Loglanacak, @"C:\Log\Log.txt");

  MessageBox.Show(Hata.Mesaj, Hata.Tarih);
}

İsimsiz Tip yeteneklerini kullanarak yazdığımızda ise;

public class HataLogla()
{
  var Hata = new { Mesaj = "Hata Mesajının Kendisi", Tarih = DateTime.Now, Yer = "XClass.YMethod" };
  var Kullanici = new { Id = 42, AdSoyad = "Engin Polat", Yonetici = "Ali Veli" };

  string Loglanacak = string.Format("Hata Mesajı: {0}\nTarih: {1} {2}\nHatanın Oluştuğu Yer: {3}\n\nKullanıcıId: {4}\nKullanıcı Adı: {5}\nYöneticisi: {6}", Hata.Mesaj, Hata.ToShortDateString(), Hata.Tarih.ToLongTimeString(), Hata.Yer, Kullanici.Id, Kullanici.AdSoyad, Kullanici.Yonetici);

  File.WriteAllText(Loglanacak, @"C:\Log\Log.txt");

  MessageBox.Show(Hata.Mesaj, Hata.Tarih);
}

Aradaki fark açıkça ortada!

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı