C# Programımızın Ekrandaki Yerini Hatırlaması

C# ile yazdığınız uygulamanın her açılışta bir önceki kapatıldığı yerde açılmasını isteyebilirsiniz.

Aslında gayet basit olan bu işi yaparken düşünmemiz gereken bazı detaylar var. Mesela;

Ya uygulama kapatıldıktan sonra kullanıcı windows’un çözünürlüğünü değiştirdiyse?

Kullanıcı birden fazla monitör kullanıyorsa, ve uygulama kapatıldıktan sonra monitörlerin ayarlarını değiştirdiyse?

Hem bu noktaları gözönünde bulunduracak, hem de kolay şekilde programlanacak bir çözümü aşağıda kodladım;

Öncelikle formumuz kapatılırken, tam olarak bulunduğu noktayı bir yere kaydetsin. Bunu uygulamanın Settings penceresine iki tane özellik ekleyerek yapalım;

FormLocation ve FormSize

Formumuzun base class‘ı olan Form class‘ından gelen OnClosing virtual method’unu override edelim;

protected override void OnClosing(CancelEventArgs e) { Properties.Settings.Default.FormLocation = this.Location; Properties.Settings.Default.FormSize = this.Size; Properties.Settings.Default.Save();

base.OnClosing(e); }</pre>

Uygulamamızın Settings penceresinden eklediğimiz property‘lere

Properties.Settings.Default

ile ulaşabiliriz.

Şimdi, form’umuzun base’den gelen OnLoad virtual method‘unu override edelim ve açıldığında eski yerine konumlanmasını sağlayalım;

protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
  base.OnLoad(e);

  Point konum = Properties.Settings.Default.FormLocation;
  Size boyut = Properties.Settings.Default.FormSize;

  bool isOnScreen = false; /// Formun gözükür olup-olmadığını kontrol edelim
  foreach (Screen screen in Screen.AllScreens)
    if (screen.WorkingArea.Contains(konum))
      isOnScreen = true;

  if (!isOnScreen) ///Eğer formumuz görünür değilse, görünür yapalım
    this.SetDesktopLocation(Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Left, Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Top);

  if (boyut.Width < 10 || boyut.Height < 10) /// Formun boyutları çok küçükse, normal hale geri getirelim
    this.Size = new Size(300, 300);
}


Yukarıdaki kod parçalarını sizler de **kendi uygulamalarınızda** kullanabilirsiniz.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı