C# SortedSet sınıfı

SortedSet sınıfı, .Net Framework 4.0 ile birlikte gelen en yeni sınıflardan biridir ve listesine eklenen elemanları sıralı bir şekilde tutar.

Bir örnek ile göstermek gerekirse;

public static void Main(string[] args) { var SiraliListe = new SortedSet<string>();

SiraliListe.Add("Engin");
SiraliListe.Add("Ahmet");
SiraliListe.Add("Mehmet");
SiraliListe.Add("Ayşe");
SiraliListe.Add("Fatma");

foreach (string s in SiraliListe)
{
  Console.WriteLine(s);
}

Console.ReadLine(); }</pre>

kodunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır;

Ahmet
Ayşe
Engin
Fatma
Mehmet
public static void Main(string[] args)
{
  var SiraliListe = new SortedSet<int>() { 2, 5, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 10, 7, 1 };

  foreach (int Sayi in SiraliListe)
  {
    Console.WriteLine(Sayi);
  }

  Console.ReadLine();
}
*Çıktı : *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tüm koleksiyonlara uygulayabildiğimiz Reverse() methodu SortedSet sınıfında da kullanılabiliyor;

public static void Main(string[] args)
{
  var SiraliListe = new SortedSet<int>() { 2, 5, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 10, 7, 1 };

  foreach (int Sayi in SiraliListe.Reverse())
  {
    Console.WriteLine(Sayi);
  }

  Console.ReadLine();
}
*Çıktı : *10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Clear() methodu, tüm elemanları silmeye yarıyor;

public static void Main(string[] args)
{
  var SiraliListe = new SortedSet() { 2, 5, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 10, 7, 1 };

  SiraliListe.Clear();

  Console.ReadLine();
}

Min ve Max özellikleri sayesinde listedeki en küçük ve en büyük değerli elemanlara ulaşabiliriz;

public static void Main(string[] args)
{
  var SiraliListe = new SortedSet<int>() { 2, 5, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 10, 7, 1 };

  Console.WriteLine("Min : {0}, Max : {1}", SiraliListe.Min, SiraliListe.Max);

  Console.ReadLine();
}
*Çıktı : *Min : 1, Max : 10


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı