C# switch ifadelerinde explicit fall through

Explicit Fall Through : Uygulamanın ilgili değişkenin değerine göre, switch ifadesindeki case‘lerden uygun olana dallanması ve break görene kadar, koddan aşağı doğru, diğer case‘lere girerek ilerlemesidir.

C# dilinde switch ifadelerinde explicit fall through desteklenmez.

Bu yüzden aşağıdaki kod, derleme zamanında hata verecektir ve derlenmeyecektir.

switch(değişken) { case 0: /// 0 durumda çalışacak kod case 1: /// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod case 2: /// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod break; }</pre>

Yukarıdaki kod parçasını C#’ta çalıştırmak istiyorsak, aşağıdaki gibi yazabiliriz;

switch(değişken)
{
  case 0:
    /// 0 durumda çalışacak kod
    goto case 1;
  case 1:
    /// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod
    goto case 2;
  case 2:
    /// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod
    break;
}


Bu sayede, case'ler arasındaki akış açıkça belirtilmiş olur.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı