C# Veri Tipleri

Uygulamalarımızın olmazsa olmaz unsurları herhalde değişkenlerdir. Orta ölçekli bir uygulamada, kabaca bir tahminle yüzlerce değişken tanımlıyoruzdur.

Kullanım yoğunluğuna bakarak, oluşturduğumuz değişkenlerin tiplerinin doğru belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

C# ile kullanabileceğimiz değişkenlerin en önemlilerini aşağıda listeledim;

**Veri Tipi****Kapladığı Alan****Değer Aralığı**
**Tam Sayı Veri Tipleri**
[sbyte](http://msdn.microsoft.com/library/system.sbyte)1 byte-128 ve +127
[byte](http://msdn.microsoft.com/library/system.byte)1 byte0 ve +255
[short](http://msdn.microsoft.com/library/ybs77ex4.aspx)2 byte-32768 ve +32767
[ushort](http://msdn.microsoft.com/library/cbf1574z.aspx)2 byte0 ve 65535
[int](http://msdn.microsoft.com/library/5kzh1b5w.aspx)4 byte-2.147.483.648 ve +2.147.483.647
[uint](http://msdn.microsoft.com/library/x0sksh43.aspx)4 byte0 ve 4.294.967.295
[long](http://msdn.microsoft.com/library/ctetwysk.aspx)8 byte-9.223.372.036.854.775.808 ve +9.223.372.036.854.775.807
[ulong](http://msdn.microsoft.com/library/t98873t4.aspx)8 byte0 ve 18,446,744,073,709,551,615
**Noktalı Sayı Veri Tipleri**
[single](http://msdn.microsoft.com/library/system.single)4 byte-3.402823E38 ve +3.402823E38
[double](http://msdn.microsoft.com/library/system.double)8 byte-1.79769313486232E308 ve +1.79769313486232E308
[decimal](http://msdn.microsoft.com/library/system.decimal)16 byte-7.9E1028 ve +7.9E1028
**Diğer Veri Tipleri**
[char](http://msdn.microsoft.com/library/x9h8tsay.aspx)2 byteTek Karakter
[string](http://msdn.microsoft.com/library/system.string)~ (2 byte x harf adedi)Karakter Dizisi
[bool](http://msdn.microsoft.com/library/c8f5xwh7.aspx)4 byteTrue veya False
[DateTime](http://msdn.microsoft.com/library/system.datetime)8 byte1/1/0001 12:00:00 ve 31/12/9999 23:59:59

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı