C# Windows'un Boş Zamanını (Idle Time) Bulmak

Yazdığınız bir uygulamanın vakit alıcı bazı işlerini, Windows’un kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Yapmamız gereken, uygulamamızın, Windows’un kullanılmadığı zamanı anlayabileceği ve sayabileceği bir yönteme sahip olmasını sağlamak.

Böylece Windows belirli bir süre boyunca kullanılmadığında, uygulamamızın çeşitli görevleri başlatmasını sağlayabiliriz.

Windows’un kullanılmadığı süreyi ölçmek için, öncelikle son kullanıldığı zamanı bulmamız gerekmektedir.

İlk olarak, kodumuzun using kısmına System , System.Runtime.InteropServices ve System.Timers namespace‘lerini ekleyelim.

System.Runtime.InteropServices namespace’i Windows API‘lerini uygulamamıza eklememize yarayan sınıfları barındırmaktadır.

GetLastInputInfo methodunu uygulamamıza ekleyebiliriz.

GetLastInputInfo method’u sayesinde ihtiyacımız olan, Windows’un son kullanılma zamanını alabileceğiz.

[DllImport(“user32.dll”)] static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);</pre>

Toplam Kullanılma Zamanından, Son Kullanılma Zamanını çıkarttığımızda, Windows’un Kullanılmadığı Boş Zamanı bulmuş olacağız.

TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime)

GetLastInputInfo method’u parametre olarak LastInputInfo tipinde bir struct istemektedir.

public struct LastInputInfo
{
  public uint cbSize;
  public uint dwTime;
}

Uygulamamızın başlangıcında bir Timer oluşturuyoruz ve Elapsed olayında, Windows’un kullanılmadığı süreyi ekrana yazdırıyoruz.

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Timers;

public struct LastInputInfo
{
  public uint cbSize;
  public uint dwTime;
}

public class Program
{
  [DllImport("user32.dll")]
  static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);

  static LastInputInfo info = new LastInputInfo();

  public static TimeSpan GetInactiveTime()
  {
    if (GetLastInputInfo(ref info))
      return TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime);
    else
      return TimeSpan.Zero;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    info.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(info);

    Timer t = new Timer(1000);
    t.Start();
    t.Elapsed += delegate { Console.WriteLine(GetInactiveTime().ToString()); };

    Console.ReadLine();
  }
}


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı