EntityFramework Expression kullanarak esnek veritabanı sorguları

Veritabanında gerçekleşecek sorguları yazdığımız Veritabanı Erişim Katmanı‘nda (Data Access Layer, DAL) genelde bir tablodaki kayıtları liste olarak veya aranılan kritere göre filtreleyerek döndüren methodlarımız olur.

Projenin geliştirilme süresince gelişen ihtiyaçlara göre bu methodlara çeşitli kriterlere göre filtreleme yapan yeni methodlar eklenir ve bir süre sonra işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilir.

Expression‘ları kullanarak bu methodları azaltabiliriz.

Hemen Visual Studio‘yu açalım ve yeni bir Console Application projesi oluşturalım;

Projeye Nuget Package Manager‘ı kullanarak EntityFramework paketini ekleyelim;

Projeye TestDatabaseDataContext isminde yeni bir class ekleyelim ve içerisine aşağıdaki property tanımlamasını ekleyelim;

public class TestDatabaseDataContext : DbContext { public DbSet<Country> Countries { get; set; } }</pre>

Projeye Country isminde yeni bir class daha ekleyelim ve içerisine aşağıdaki property tanımlamalarını yapalım;

public class Country
{
  public int Id { get; set; }

  public string Name { get; set; }

  public decimal Area { get; set; }
}

Tekrar Program.cs dosyasını açalım ve içerisinde aşağıdaki iki method’u yazalım;

public static IEnumerable<Country> GetCountryList()
{
  using (var context = new TestDatabaseDataContext())
  {
    var ulkeler = (from country in context.Countries select country);

    foreach (var item in ulkeler)
    {
      yield return item;
    }
  }
}

public static Country GetCountry(int id)
{
  using (var context = new TestDatabaseDataContext())
  {
    return (from country in context.Countries select country).FirstOrDefault(e => e.Id == id);
  }
}

Böylece ülkelerin listesini ve aldığı id parametresine göre tek bir ülke’yi geri döndüren iki method‘umuz olacak. Fakat zamanla gelişen yeni talepler ile bu method’lara, isme göre ülke listesini döndüren method, belli bir yüzölçümünden büyük ülkelerin listesini döndüren method, vs eklenecektir.

Expression sınıfını kullanarak bu methodları tekilleştirebiliriz. Hemen aşağıdaki method’u ekleyelim;

public static IEnumerable<Country> GetCountryList(Expression<Func<Country, bool>> expression)
{
  using (var context = new TestDatabaseDataContext())
  {
    var ulkeler = (from country in context.Countries select country).Where(expression);

    foreach (var item in ulkeler)
    {
      yield return item;
    }
  }
}

İstediğimiz yerde artık bu methodu aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz;

var ulkeler1 = GetCountryList(u => u.Name.Contains("rika"));
// Amerika, Afrika, Kosta Rika, ...

var ulkeler2 = GetCountryList(u => u.Area > 100);

var ulkeler3 = GetCountryList(u => u.Id < 10);


*Böylece tek bir method'a nasıl bir sonuç listesi istediğimizi tarif ediyoruz ve o bize o sonucu döndürüyor.*

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı