Euler - 6

Euler serisinin altıncı yazısında, Project Euler’in 6. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; The sum of the squares of the first ten natural numbers is, 12 + 22 + … + 102 = 385

The square of the sum of the first ten natural numbers is, (1 + 2 + … + 10)2 = 552 = 3025

Hence the difference between the sum of the squares of the first ten natural numbers and the square of the sum is 3025 - 385 = 2640.

Find the difference between the sum of the squares of the first one hundred natural numbers and the square of the sum.

Türkçesi; İlk 10 sayının karelerinin toplamı, 12 + 22 + … + 102 = 385

İlk 10 sayının toplamlarının karesi, (1 + 2 + … + 10)2 = 552 = 3025

İlk 10 sayı için toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki fark; 3025 - 385 = 2640’tır.

İlk 100 sayının toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki farkı bulunuz.

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz ;

using System; using System.Linq;

public static class Program { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Fark: {0}”, Math.Pow(Enumerable.Range(1, 100).Sum(), 2) - Enumerable.Range(1, 100).Select(i => i * i).Sum());

    Console.ReadLine();
} }

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı