Euler - 9

Euler serisinin dokuzuncu yazısında, Project Euler’in 9. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a b c

For which, a2 + b2 = c2

For example, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000

Find the product a x b x c
Türkçesi; Pisagor teoremindeki üç doğal sayı a b ve c'dir; a2 + b2 = c2

Örneğin, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

a + b + c'nin 1000 değerine sahip olduğu tek bir Pisagor üçlüsü vardır

Bu üçlüyü bulup, a x b x c değerini hesaplayın

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz;

private static int Euler9()
{
  int a = 0;
  int b = 0;
  int c = 0;
  int s = 1000;
  bool found = false;

  for (a = 1; a < s / 3; a++)
  {
    for (b = a; b < s / 2; b++)
    {
      c = s - a - b;

      if (a * a + b * b == c * c)
      {
        found = true;
        break;
      }
    }

    if (found)
    {
      break;
    }
  }

  return a * b * c;
}

public static class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    var Sonuc = Euler9();
    Console.WriteLine("Euler 9 sonuç : " + Sonuc)

    Console.ReadLine();
  }
}

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı