FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod'u yazalım

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method’u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz.

fs.Kaydet(“c:\dosya_adi.uzanti”);</pre>

Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs..

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true);

İşte kodumuz;

namespace ExtensionManager
{
  public static class Extensions
  {
    public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin)
    {
      return Dosya.Kaydet(Dizin, false);
    }

    public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz)
    {
      int DosyaSayac = 1;

      string _Dizin = Path.GetDirectoryName(Dizin);

      if (!Directory.Exists(_Dizin))
        Directory.CreateDirectory(_Dizin);

      int DosyaBoyu = Convert.ToInt32(Dosya.Length);
      string DosyaAdi = Path.GetFileName(Dosya.Name);

      Byte[] b = new Byte[DosyaBoyu];
      Dosya.Read(b, 0, DosyaBoyu);

      string root = Path.GetDirectoryName(Dizin) + "\\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(Dizin);

      while (!UstuneYaz && File.Exists(Dizin))
        Dizin = root + "[" + DosyaSayac++.ToString() + "]" + Path.GetExtension(Dizin);

      File.WriteAllBytes(Dizin, b);

      return Path.GetFileName(Dizin);
    }
  }
}


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı