Kısa Sınav - 4

Aşağıdaki dizi tanımlamalarından hangisinde hata yoktur?

int[] dizi; dizi = {0, 2, 4, 6};</pre>

int[] dizi = {"0", "2", "4", "6"};
int[] dizi = new int["7"];
int[] dizi = new int[];
int[] dizi = new int[5];

Sorunun doğru cevabı için;

İlk kod hatalıdır.

int[] dizi;
dizi = {0, 2, 4, 6};

Çünkü, atama yapılacak dizilerin önce tanımı yapılıp, sonra değer ataması yapılamaz.

İkinci kod'da hatalı, çünkü tip uyumsuzluğu var. (int ve string)

Üçüncü kod'da hatalı, çünkü dizi boyutu ancak rakamsal olarak verilebilir.

Dördüncü kod'da da hata var, çünkü, dizi oluşturulurken boyutu verilmelidir.

Beşinci kod'da ise hata yoktur.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı