Kısa Sınav - 8

Database işlemleri gerçekleştiren bir web service yazıyorsunuz. Faturalama ihtiyaçlarından dolayı, her kullanıcının web service’i kullanma miktarını hesaplamanız gerekiyor.

Kullanıcıların web service’e her erişmesiyle değeri 1 artırılacak session değişkeni kullanmayı planlıyorsunuz.

Web Method içerisinde session değişkeni kullanmadan önce ne yapılmalı?

  • WebMethod attribute’üne TransactionOption = TransactionOption.Supported eklenmeli
  • web.config dosyasına <sessionState mode=”InProc” /> eklenmeli
  • WebMethod attribute’üne EnableSession = true eklenmeli
  • WebMethod attribute’üne CacheDuration = 20 eklenmeli Sorunun doğru cevabı için;

Doğru cevap; WebMethod attribute’üne EnableSession = true eklenmeli

EnableSession = true Web Method‘un session değişkenlerine erişebilmesini sağlar. Eğer bu parametreyi true yapmazsanız, session değişkenleri herzaman null (VB.NET’te Nothing) döndürecektir.

<sessionstate = “InProc” /> varsayılan konfigürasyondur. web.config dosyasında bu satırın bulunması session değşikenlerine erişim sağlamaz.

InProc değeri ile session değişkenlerinin, web sunucusunun hafızasında (Ram Bellek) bulundurulacağı belirtilmiş olur. Bu değeri SQL Server veya State Server değerleri ile değiştirebilirsiniz.

CacheDuration, cache mekanizmasını konfigüre eder, session ile alakalı değildir.

TransactionOption = TransactionOption.Supported, Transaction desteğini aktif hale getirir, session ile alakalı değildir.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı