.Net 4 COM İyileştirmeleri - Office Uygulamarı ile Çalışmak

.Net 4.0 COM İyileştirmeleri başlığı altında birçok yeni yeteneğe sahiptir. Şubat ayında verdiğim seminerlerden C# 4.0 Yenilikleri - 2 seminerinde COM İyileştirmeleri başlığında özellikle bu yeniliklerden bahsettim.

BilgeAdam‘daki bir öğrencimin sorusu üzerine bu yazımda Excel ve Word kullanımına ilişkin bir örnek yapacağım.

Öncelikle yeni bir Console Application projesi oluşturalım ve referanslara

 • Microsoft.Office.Interop.Excel
 • Microsoft.Office.Interop.Word

referanslarını ekleyelim.

Bu örnekte yapmak istediğimiz;

 • Bilgisayarımızda o anda en çok hafıza alanı kullanan 10 uygulamanın adını ve kulandığı hafıza miktarını yeni bir Excel dosyasında iki sütuna alt alta yazmak
 • Aynı excel dosyasının ikinci bir sheet’ine bu tablodan bir chart üretmek
 • Bu chart’ı kopyalayıp, yeni açacağımız bir Word dosyasına yapıştırmak

Hazırsanız, Program.cs dosyamıza aşağıdaki kodları yazmakla başlayalım;

using direktiflerini yazdığımz yere

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; using System.Diagnostics;</pre>

satırlarını ekleyelim

Yeni bir Excel dosyası oluşturmak ve görünür kılmak için;

var excel = new Excel.Application();
excel.Visible = true;

Bu Excel dosyasına yeni bir sheet eklemek ve tablonun başlıklarını yazmak için;

excel.Workbooks.Add();
excel.Cells[1, 1].Value = "Uygulama Adı";
excel.Cells[1, 2].Value = "Hafıza Kullanımı";

Tabloya en çok hafıza kullanan uygulamaları eklemek için;

int i = 2;
foreach (var p in Process.GetProcesses().OrderByDescending(p => p.WorkingSet64).Take(10))
{
  excel.Cells[i, 1].Value = p.ProcessName;
  excel.Cells[i, 2].Value = p.WorkingSet64;
  i++;
}

Tabloyu Excel dosyasında yeni bir sheet içerisine chart olarak eklemek için;

Excel.Range range = excel.Cells[1, 1];
Excel.Chart chart = excel.ActiveWorkbook.Charts.Add(After: excel.ActiveSheet);
chart.ChartWizard(Source: range.CurrentRegion, Title: Environment.MachineName + " Toplam Hafıza Kullanımı");
chart.ChartStyle = 45;

Tabloyu panoya kopyalamak, yeni bir Word dosyası açıp, içine yapıştırmak için;

chart.CopyPicture(Excel.XlPictureAppearance.xlScreen, Excel.XlCopyPictureFormat.xlBitmap, Excel.XlPictureAppearance.xlScreen);

var word = new Word.Application();
word.Visible = true;
word.Documents.Add();
word.Selection.Paste();

Tüm kodları tekrar yazarsak;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Diagnostics;

namespace COMIyilestirmeleri_OfficeUygulamasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var excel = new Excel.Application();
      excel.Visible = true;
      excel.Workbooks.Add();
      excel.Cells[1, 1].Value = "Uygulama Adı";
      excel.Cells[1, 2].Value = "Hafıza Kullanımı";
      int i = 2;
      foreach (var p in Process.GetProcesses().OrderByDescending(p => p.WorkingSet64).Take(10))
      {
        excel.Cells[i, 1].Value = p.ProcessName;
        excel.Cells[i, 2].Value = p.WorkingSet64;
        i++;
      }
      Excel.Range range = excel.Cells[1, 1];
      Excel.Chart chart = excel.ActiveWorkbook.Charts.Add(After: excel.ActiveSheet);
      chart.ChartWizard(Source: range.CurrentRegion, Title: Environment.MachineName + " Toplam Hafıza Kullanımı");
      chart.ChartStyle = 45;
      chart.CopyPicture(Excel.XlPictureAppearance.xlScreen, Excel.XlCopyPictureFormat.xlBitmap, Excel.XlPictureAppearance.xlScreen);

      var word = new Word.Application();
      word.Visible = true;
      word.Documents.Add();
      word.Selection.Paste();
    }
  }
}


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı