.Net ortamında pattern kavramı

Pattern, kelime olarak fransızca patron kelimesinden gelmektedir ve tekrarlayan olayları veya nesneleri ifade etmektedir.

Yazılım dünyasında ise, “sürekli karşılaşılan durumlar için geliştirilmiş ve dökümante edilmiş, çözüm yolu standart haline gelmiş, tasarım kalıpları” şeklinde tanımlanabilir.

 • En bilindik tasarım kalıpları; Abstract Factory
 • Adapter
 • Bridge
 • Builder
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Factory Method
 • Flyweight
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • Prototype
 • Proxy
 • Singleton
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor Bundan sonraki birkaç yazımda bu tasarım kalıplarının ne olduklarını ve projelere nasıl uygulandıklarını, örneklerle anlatmaya çalışacağım.
blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı