İstanbul Bilgi Üniversitesi Etkinliği Mayıs 2014

25 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Student App Fest etkinliği gerçekleştirildi, ben de tüm gün Developer bakış açısıyla Windows Phone 8.1 yenilikleri başlıklı oturumum ile etkinlikte yer aldım.

Etkinliği organize eden sevgili MSP arkadaşlarım Oytun Eğin ve Beray Benteşen‘e ve etkinliğe katılan öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Windows Phone 8.1 Etkinlik

Windows Phone uygulaması ile ekran görüntüsü almak

Bazı durumlarda Windows Phone için geliştirdiğimiz uygulamanın o andaki ekran görüntüsünü almamız gerekebilir, örneğin bir hata oluştuğu andaki ekran görüntüsü ilgili alanlara girilmiş verileri görebilmeyi sağlayacağı için çok kullanışlı olacaktır.

Aşağıdaki CaptureScreen() method’u her çağırıldığında ekran görüntüsü alınacak ve ekrangoruntuleri dizinine o anın dosya adı ile kaydedilecek;

İlk olarak TranslateTransform sınıfından yeni bir değişken oluşturuyoruz.

Ekran görüntüsü alacağımız nesneyi belirlediğimiz ikinci satırda Application.Current.RootVisual özelliğini kullanarak ekranın tamamının görüntüsünün alınmasını sağlıyoruz.

Öncelikle bir WritableBitmap değişkeni oluşturuyoruz ve RootVisual özelliği sayesinde tüm ekranın bu değişkene Render edilmesini sağlıyoruz.

MemoryStream tipinde yeni bir değişken oluşturarak WriteableBitmap değişkenimizin içeriğini hafızaya taşıyoruz.

IsolatedStorageFile sınıfının GetUserStoreForApplication() methodunu kullanarak uygulamamıza ait olan disk alanına erişiyoruz ve ekrangoruntuleri isminde bir dizin olup/olmadığını DirectoryExists() methodu ile kontrol ediyoruz.

Eğer dizini bulamazsak CreateDirectory() methodunu kullanarak ilgili dizini oluşturuyoruz.

Son olarak CreateFile() methodu ile ekrangoruntuleri dizininde yeni bir dosya oluşturuyoruz ve MemoryStream değişkenindeki görüntüyü kaydediyoruz.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinliği Mayıs 2014

23 Mayıs 2014 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Windows Azure - Windows Phone 8.1 konularını içeren etkinlik yaptık.

Etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan hocamız Abdullah Günay‘a ve etkinliğe katılan tüm öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ederim.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Windows Phone 8.1 Etkinlik

Windows 8 için Blog RSS Reader uygulaması

Blog’ların RSS adreslerine bağlanacak, makalelerin listesini getirecek ve seçilen makaleyi okumamızı sağlayacak Windows 8 uygulaması geliştireceğiz.

Öncelikle BlogReader isimli Windows 8 projesini oluşturalım ve MainPage.xaml dosyasına aşağıdaki kodları yazarak ekran tasarımımızı yapalım;

<Page x:Class=”BlogReader.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:BlogReader” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d”>

&lt;Grid&gt;
  &lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;
    &lt;ColumnDefinition Width="300" /&gt;
    &lt;ColumnDefinition Width="*" /&gt;
  &lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt;


  &lt;ListView Name="BlogPostListView" Margin="20" Grid.Column="1" SelectionChanged="BlogPostListView_SelectionChanged"&gt;
    &lt;ListView.ItemTemplate&gt;
      &lt;DataTemplate&gt;
        &lt;StackPanel&gt;
          &lt;TextBlock Text="{Binding Title}" FontSize="14" Margin="5,0,0,0" TextWrapping="Wrap" /&gt;
          &lt;TextBlock Text="{Binding Description}" FontSize="12" Margin="15,0,0,0" /&gt;
        &lt;/StackPanel&gt;
      &lt;/DataTemplate&gt;
    &lt;/ListView.ItemTemplate&gt;
  &lt;/ListView&gt;

  &lt;Grid Margin="20" Grid.Column="2"&gt;
    &lt;Grid.RowDefinitions&gt;
      &lt;RowDefinition Height="40"/&gt;
      &lt;RowDefinition Height="*"/&gt;
    &lt;/Grid.RowDefinitions&gt;

    &lt;TextBlock Name="PostTitleText" Text="{Binding Title}" FontSize="20" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" /&gt;
    &lt;WebView Name="ContentView" Grid.Row="1" Margin="0,50,0,0" /&gt;
  &lt;/Grid&gt;
&lt;/Grid&gt;

&lt;Page.TopAppBar&gt;
  &lt;AppBar Name="topBar"&gt;
    &lt;StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"&gt;
      &lt;Button Name="Refresh" Style="{StaticResource RefreshAppBarButtonStyle}" Click="Refresh_Click" /&gt;
    &lt;/StackPanel&gt;
  &lt;/AppBar&gt;
&lt;/Page.TopAppBar&gt; &lt;/Page&gt;</pre>

Böylece iki sütunlu bir Grid içerisinde soldaki sütunda Blog’un RSS adresinden çekeceğimiz makalelerin listesini göstereceğiz, sağdaki sütunda ise makale listesinden seçilen makalenin başlığını ve içeriğini göstereceğiz.

Ekranın TopAppBar‘ında verileri tekrar çekecek olan Refresh (Tazele) Button nesnesi yer alacak.

Projemize BlogPost isminde bir sınıf ekleyelim ve rss adresindeki bilgiyi parse ettiğimizde elde edeceğimiz veriyi tutacağımız property‘leri tanımlayalım;

public class BlogPost
{
  public string Title { get; set; }
  public string Author { get; set; }
  public string Content { get; set; }
  public DateTime PubDate { get; set; }
}

Artık MainPage.xaml.cs dosyasına gidebilir ve sayfa ekrana ilk geldiğinde yapılacak işleri OnNavigatedTo() methodunun içerisine yazabiliriz.

Öncelikle rss adresindeki veriyi parse ettiğimizde elde edeceğimiz BlogPost‘ların listesi için bir değişken tanımlaması yapıyoruz;

var postList = new List<BlogPost>();

Şimdi Windows.Web.Syndication namespace’inde tanımlı SyndicationClient tipinde bir değişken tanımlayabilir ve RetreiveFeedAsync() methodunu kullanarak belli bir adresteki rss verisini parse edebiliriz.

var client = new SyndicationClient();

var feed = await client.RetrieveFeedAsync(new Uri("http://feeds.feedburner.com/muammerbenzes"));

Not : Bu örnekte sevgili Muammer Benzeş‘in blogunun rss adresini kullandık, başka blogların rss adresleri için özel bir kod yazmaya gerek yok.

Parse ettiğimiz rss verisinin içerisinde dönerek BlogPost listesine teker teker ekliyoruz;

foreach (var item in feed.Items)
{
  var post = new BlogPost();

  post.Title = item.Title.Text;
  post.PubDate = item.PublishedDate.DateTime;
  post.Author = item.Authors[0].Name.ToString();
  if (feed.SourceFormat == SyndicationFormat.Atom10)
  {
    post.Content = item.Content.Text;
  }
  else if (feed.SourceFormat == SyndicationFormat.Rss20)
  {
    post.Content = item.Summary.Text;
  }

  postList.Add(post);
}

Tek yapmamız gereken ekrandaki BlogPostListView nesnesine elimizdeki BlogPost listesini bağlamak.

BlogPostListView.ItemsSource = postList;

BlogPostListView nesnesinden bir blog post seçildiğinde ekranın sağ tarafında başlığı ve içeriği ile göstermek için aşağıdaki method’u da MainPage.xaml.cs dosyasına eklememiz gerekiyor;

private void BlogPostListView_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
  if (e.AddedItems.Count > 0)
  {
    var post = e.AddedItems[0] as BlogPost;
    if (post != null)
    {
      PostTitleText.Text = post.Title;
      ContentView.NavigateToString(post.Content);
    }
  }
  else
  {
    PostTitleText.Text = "";
    ContentView.NavigateToString("");
  }
}


Böylece *BlogPostListView* nesnesinden herhangi bir blog post seçilirse ekranın sağ tarafında seçilen blog post'un başlığı ve içeriği görüntüleniyor olacak.

![](/assets/uploads/2014/05/BlogRSSReader-1.png)

Denizli Pamukkale Üniversitesi Etkinliği Mayıs 2014

03 Mayıs 2014 tarihinde Denizli Pamukkale Üniversitesi‘nde PAU Tech Talks 2 etkinliği gerçekleştirildi, ben de Windows Phone 8.1 başlıklı oturumlar ile etkinlikte yer aldım.

Etkinliği organize eden sevgili kardeşim Vasfi Tataroğlu‘na ve etkinliğe katılan öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Windows Phone 8.1 Etkinlik

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı