Şubat 2010 Seminerleri / XNA Game Studio

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin sonuncusu XNA Game Studio prezentasyonuna buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • Oyun Geliştirme ile ilgili bilinmesi gereken kavramlar
 • XNA ile ilgili bilinmesi gereken kavramlar
 • XNA Örnek kodlar

Powerpoint Prezentasyonu

Sql Server'da Random Sayı Üretmek

C# tarafında rastgele sayıya ihtiyacımız olduğunda Random class’ından yeni bir nesne üretip kullanabiliyoruz. Eğer rastgele sayıya Sql tarafında ihtiyacımız olursa yapmamız gereken, RAND() fonksiyonunu kullanmaktır.

RAND() fonksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye MSDN‘de yeralan şu makaleden ulaşabilirsiniz.

RAND([seed]) fonksiyonu parametre olarak seed değeri alabilir ve geriye float tipinde sonuç döner.

seed parametresi int, smallint veya tinyint tipinde olabilir.

RAND() fonksiyonu aynı seed değeri ile her çalıştırıldığında aynı “rastgele” sayıyı döndürür. Eğer seed verilmezse, Sql Server rastgele bir seed değeri atayarak, “rastgele” sayı oluşturur.

Eğer RAND() fonksiyonundan float tipinde noktalı sayı değil, int tipinde tamsayı dönmesini istiyorsak, basit bir convert işlemine tabi tutabiliriz;

SELECT CONVERT(INT, RAND() * 100)

ASP.NET ile Mobil Kullanıcıları Mobil Sayfaya Yönlendirmek

ASP.NET 4.0 ile aşağıdaki kod yardımıyla mobil kullanıcıları algılayabilir ve uygulamanın mobil sayfasına yönlendirebilirsiniz;

private static readonly Regex MobileRegex = new Regex(@”(nokiasonyericssonblackberryIPHONEsamsungsec-windows cemotorolamot-up.bmidp-)”, RegexOptions.IgnoreCaseRegexOptions.Compiled);

public bool IsMobile { get { HttpRequest r = HttpContext.Current.Request;

  if (r.Browser.IsMobileDevice)
    return true;

  if (!string.IsNullOrEmpty(r.UserAgent) && MobileRegex.IsMatch(r.UserAgent))
    return true;

  return false;
} }

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (IsMobile) Response.RedirectPermanent(“Mobile.aspx”, true); }

Şubat 2010 Seminerleri / İleri Seviye C#

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin İleri Seviye C# prezentasyonuna buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • Access Modifiers
 • Anonymous Types
 • Anonymous Methods
 • Object Initializers
 • Rezerve Methodlar
 • Partial Class
 • Partial Methods
 • Null Coalescing Operatörü
 • Auto Implemented Properties
 • Obsolete Attribute
 • Extension Methods Powerpoint Prezentasyonu

Belirlediğiniz şablonda rastgele string üretmek

Uygulamanızda sizin belirlediğiniz şablona göre rastgele üretilmiş bir string’e ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki kod işinizi görebilir;

Random r = new Random(); string KullanilabilecekKarakterler = “AzByCxDwEvFuGtHsIrJqKpLoMnNmOlPkQjRiShTgUfVeWdXcYbZa1234567890”;

MatchEvaluator Rastgele = delegate (Match m) { return KullanilabilecekKarakterler[r.Next(KullanilabilecekKarakterler.Length)].ToString(); };

Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”, “X”, Rastgele)); /// Lv2U-jHsa-TUep-NqKa Console.WriteLine(Regex.Replace(“Şifreniz : XXXX”, “X”, Rastgele)); /// Şifreniz : w6G0 Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXX.XXX-XX/XX”, “X”, Rastgele)); /// Fu8.c3Y-xT/6P Console.WriteLine(Regex.Replace(“XXXXXX”, “X”, Rastgele)); /// 8cPD2y

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı