Paylaşımda Olan Dizinleri Bulmak ( C# + VB.NET )

Bilgisayarda paylaşımda olan klasörleri bulmamız gerektiğinde WMI sorgusu çalıştırmamız gerekir.

WMI (Windows Management Instrumentation) hakkında daha detaylı bilgiye MSDN üzerindeki bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.

WMI sorgusu çalıştırmak için öncelikle System.Management.dll’i projemize referans göstermeliyiz.

PaylasimdaOlanDizinler_Referans

System.Management.dll’i projeye referans gösterdikten sonra form üzerine bir Listbox, bir de Button ekleyip, butonun click event’ine aşağıdaki kodu yazıyoruz;

C# Code :

private void btnDizinleriListele_Click(object sender, EventArgs e)
{
 //WMI sorgusu çalıştırıyoruz.
 ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_Share");

 //Win32_Share classı :
 /*
  class Win32_Share : CIM_LogicalElement
  {
   uint32  AccessMask;
   boolean AllowMaximum;
   string  Caption;
   string  Description;
   datetime InstallDate;
   uint32  MaximumAllowed;
   string  Name;
   string  Path;
   string  Status;
   uint32  Type;
  };
  */
 foreach (ManagementObject dizin in mos.Get())
  lbDizinler.Items.Add(string.Format("Dizin : {0}\\{1} ({2})", dizin["Path"], dizin["Name"], dizin["Description"]));
}</pre> **VB.NET Code :**
 Private Sub btnDizinleriListele_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDizinleriListele.Click
  'WMI sorgusu çalıştırıyoruz.
  Dim mos As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_Share")

  'Win32_Share classı :
  'class Win32_Share : CIM_LogicalElement
  '{
  ' uint32  AccessMask;
  ' boolean AllowMaximum;
  ' string  Caption;
  ' string  Description;
  ' datetime InstallDate;
  ' uint32  MaximumAllowed;
  ' string  Name;
  ' string  Path;
  ' string  Status;
  ' uint32  Type;
  '};
  For Each dizin As ManagementObject In mos.Get()
   lbDizinler.Items.Add(String.Format("Dizin : {0}\\{1} ({2})", dizin("Path"), dizin("Name"), dizin("Description")))
  Next
 End Sub

 

ManagementObjectSearcher class'ının constructor'ına SELECT * FROM Win32_Share yazdığımıza dikkat edin.

Win32_Share class'ı hakkında daha detaylı bilgiye MSDN üzerinde yeralan bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.

C# için kaynak kodlar : PaylasimdaOlanDizinler_C#.zip
VB.NET için kaynak kodlar : PaylasimdaOlanDizinler_VB.zip

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı