Sql Server COUNT ve COUNT_BIG Fonksiyonları

COUNT() sistem fonksiyonu, parametre olarak aldığı alandaki satır sayısını INT tipinde geri döndürür.

COUNT_BIG() sistem fonksiyonunun COUNT() fonksiyonundan farkı, elde ettiği sonucu BIGINT tipinde geri döndürmesidir.

INT veritipinin sınırları : -2^31 (-2,147,483,648) - 2^31-1 (2,147,483,647)

BIGINT veritipinin sınırları : -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) - 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

Eğer elde edeceğiniz sonucun INT veritipinin sınırlarına sığmayacağını düşünüyorsanız, yapmanız gereken COUNT_BIG() fonksiyonunu kullanmaktır.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı