Sql Server Identity Sutunları Belirlemek

BilgeAdam’daki eski öğrencilerimden biri şu soruyu sordu; “Herhangi bir veritabanındaki tüm tablolarda bulunan Identity Sütunları belirlemenin bir yolu var mıdır?”

Aslında bir değil, tam üç yolu var;

Yöntem 1 : COLUMNPROPERTY fonksiyonunu kullanmak

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(TABLE_NAME), COLUMN_NAME, ‘ISIDENTITY’) = 1 ORDER BY TABLE_NAME</pre>

Yöntem 2 : SYS.ALL_COLUMNS View’unu kullanmak

SELECT
  OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID),
  SO.NAME
FROM
  SYS.ALL_COLUMNS AS AC
  INNER JOIN SYS.OBJECTS AS SO ON OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID) = SO.NAME
WHERE
  AC.IS_IDENTITY = 1 AND
  SO.TYPE = 'U'

Aynı yöntemi biraz faklı olarak şöyle de yazabiliriz;

SELECT
  OBJECT_NAME(OBJECT_ID),
  NAME
FROM
  SYS.ALL_COLUMNS
WHERE
  IS_IDENTITY = 1 AND
  OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID, 'ISUSERTABLE') = 1

Yöntem 3 : SYS.IDENTITY_COLUMNS View’unu kullanmak

SELECT
  OBJECT_NAME(IC.OBJECT_ID),
  SO.NAME
FROM
  sys.identity_columns AS IC
  INNER JOIN SYS.OBJECTS AS SO ON OBJECT_NAME(IC.OBJECT_ID) = SO.NAME
WHERE
  SO.TYPE = 'U'

Aynı yöntemi biraz faklı olarak şöyle de yazabiliriz;

SELECT
  OBJECT_NAME(OBJECT_ID),
  NAME
FROM
  sys.identity_columns
WHERE
  OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID, 'ISUSERTABLE') = 1


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı