Sql Server Where ve Join Filtreleri Karşılaştırma

Bilgisayar Programcılığı dünyasında genellikle bir işi yapmanın birden fazla yolu vardır. Özellikle veritabanı tarafında bu yollar daha da fazla olabilir. Uygulama Geliştiriciler olarak yeni bir kod parçası yazacağımız zaman, genellikle bu yollardan en çok kullandığımız bir tanesini seçeriz ve onu kullanırız.

Ne var ki, seçtiğimiz yol herzaman en doğru yol olmayabilir. Sql‘de join‘li sorgulama yaparken, filtreleme için kullandığımız yöntem de bunlardan biri olabilir.

Bu yazımda join‘li sorgularda filtreleme için seçebileceğimiz iki yolu karşılaştıracağım. Karşılaştırma yapmak için kendi bilgisayarımda kurulu olan Sql Server 2008 üzerinde AdventureWorkd2008 R2 veritabanını kullandım.

Eğer birden fazla tablonun join‘ler ile ilişkilendirildiği bir sorgu yazıyorsak, sonuç kümesini filtreleme için kullanabileceğimiz iki yöntem vardır;

WHERE Filtreleme

Sonuç kümesinde olmasını/olmamasını istediğimiz kayıtları sorgunun WHERE cümlesinde tanımlarız. Şablon;

SELECT [TABLE1.ALANADLARI], [TABLE2.ALANADLARI] FROM [TABLE1] JOIN [TABLE2] ON [TABLE1.ALAN1] = [TABLE2.ALAN1] WHERE [TABLE1.ALAN2] = DEGER AND [TABLE2.ALAN2] = DEGER</pre> JOIN Filtreleme

Sonuç kümesinde olmasını/olmamasını istediğimiz kayıtları sorgunun JOIN cümlelerinde tanımlarız. Şablon;

SELECT
  [TABLE1.ALANADLARI],
  [TABLE2.ALANADLARI]
FROM
  [TABLE1]
  JOIN [TABLE2] ON [TABLE1.ALAN1] = [TABLE2.ALAN1] AND [TABLE1.ALAN2] = DEGER AND [TABLE2.ALAN2] = DEGER

AdventureWorks2008 R2 veritabanında aşağıdaki iki sorguyu çalıştırdıktan sonra, performans analizini yapalım;

WHERE Filtreleme

SELECT
  *
FROM
  Sales.SalesOrderHeader AS SOH WITH (NOLOCK)
  JOIN Sales.SalesOrderDetail AS SOD WITH (NOLOCK) ON SOH.SalesOrderID = SOD.SalesOrderID
  JOIN Sales.SalesOrderHeaderSalesReason AS SOHSR WITH (NOLOCK) ON SOHSR.SalesOrderID = SOH.SalesOrderID
  JOIN Sales.SalesReason AS SR WITH (NOLOCK) ON SOHSR.SalesReasonID = SR.SalesReasonID
WHERE
  SOH.CustomerID > 15000 AND
  SOD.LineTotal > 2000 AND
  SR.SalesReasonID > 5

JOIN Filtreleme

SELECT
  *
FROM
  Sales.SalesOrderHeader AS SOH WITH (NOLOCK)
  JOIN Sales.SalesOrderDetail AS SOD WITH (NOLOCK) ON SOH.SalesOrderID = SOD.SalesOrderID AND SOH.CustomerID > 15000 AND SOD.LineTotal > 2000
  JOIN Sales.SalesOrderHeaderSalesReason AS SOHSR WITH (NOLOCK) ON SOHSR.SalesOrderID = SOH.SalesOrderID
  JOIN Sales.SalesReason AS SR WITH (NOLOCK) ON SOHSR.SalesReasonID = SR.SalesReasonID AND SR.SalesReasonID > 5

Her iki sorgu da çalıştıktan sonra 1321 satır geri döndürdü. Performans incelemesini üç alanda yapacağız;

 • CPU Kullanımı
 • Disk Kullanımı
 • Hafıza Kullanımı Bu üç performans kriteri için verileri  SYS.SYSPROCESSES DMV‘sinden alabiliriz. SYS.SYSPROCESSES için detaylı bilgiye MSDN‘deki şu makaleden ulaşabilirsiniz. Aşağıda ilgili üç performans kriteri için verileri elde edebileceğimiz sorgu var;
SELECT
  DB_NAME(SP.DBID) AS VERITABANI,
  EST.TEXT AS SORGU,
  CPU,
  PHYSICAL_IO AS DISK_OKUMA,
  MEMUSAGE AS HAFIZA_KULLANIM
FROM
  SYS.SYSPROCESSES AS SP
  CROSS APPLY SYS.DM_EXEC_SQL_TEXT(SP.SQL_HANDLE) AS EST

Bu sorguyu çalıştırdıktan sonra benim test bilgisayarımda şu verileri elde ettim;


*  *VERITABANI :* **AdventureWorks2008R2**
*  *CPU :* **1965**
*  *DISK_OKUMA :* **211**
*  *HAFIZA_KULLANIM :* **2**


*  *VERITABANI :* **AdventureWorks2008R2**
*  *CPU :* **156**
*  *DISK_OKUMA :* **0**
*  *HAFIZA_KULLANIM :* **2**
Gördüğünüz gibi kaynak kullanımı açısından (özellikle **Disk Okuma** ve **CPU Kullanımı** açısından) **JOIN Filtreleme**, **WHERE Filtreleme**den daha avantajlı.

**JOIN Filtreleme** tabloları eşlerken filtrelenmiş verileri kullanıyor, **WHERE Filtreleme** ise, önce tabloları eşleştiriyor sonra filtreliyor. Özellikle çok kayıt bulunan/bulunacak olan tablolarınıza sorgu yazarken, JOIN Filtreleme'yi kullanmanızı tavsiye ederim.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı