Windows 10 UWP Uygulamalarının Hafıza Kullanım Durumu için MemoryManager sınıfını kullanmak

Windows 10 UWP uygulaması geliştirirken hafıza‘nın ne kadarını kullandığınızı ve kullanabileceğiniz ne kadar hafıza alanı kaldığını bulmanız gerekebilir.

Bu durumda Windows.System namespace‘i altında yeralan MemoryManager sınıfını kullanabiliriz.

Hemen Visual Studio açarak yeni bir proje oluşturalım;

Öncelikle MainPage.xaml dosyasını açalım ve içerisine aşağıdaki kodları yazarak ekranımızı tasarlayalım;

<Page x:Class=”MemoryManagerOrnek.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:local=”using:MemoryManagerOrnek”>

&lt;StackPanel&gt;

  &lt;TextBlock Text="AppMemoryUsage:" /&gt;
  &lt;TextBlock Name="AppMemoryUsage" /&gt;
  &lt;TextBlock Text="AppMemoryUsageLimit:" /&gt;
  &lt;TextBlock Name="AppMemoryUsageLimit" /&gt;

&lt;/StackPanel&gt;

</Page></pre>

Şimdi MainPage.xaml.cs dosyasını açalım ve DispatcherTimer sınıfından yeni bir değişken tanımlayıp, MainPage sınıfının constructor‘ında, her 1 saniyede bir tetiklenmesini sağlayalım;

DispatcherTimer timer = null;

public MainPage()
{
  this.InitializeComponent();

  timer = new DispatcherTimer();
  timer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 1);
  timer.Tick += timer_Tick;
  timer.Start();
}

Artık timer_Tick() metodumuzu yazabiliriz;

private void timer_Tick(object sender, object e)
{
  AppMemoryUsage.Text = string.Format("{0} ({1:0.00} MB)", MemoryManager.AppMemoryUsage, MemoryManager.AppMemoryUsage / (1024.0 * 1024.0));
  AppMemoryUsageLimit.Text = string.Format("{0} ({1:0.00} GB)", MemoryManager.AppMemoryUsageLimit, MemoryManager.AppMemoryUsageLimit / (1024 * 1024 * 1024));
}


Yukarıdaki metodun içerisinde öncelikle MemoryManager sınıfının AppMemorryUsage **property**'sinin değerini okuduk ve bunu (*1024* x *1024*) değerine bölerek kaç **megabayt** (*MB*) yaptığını hesapladık, *AppMemoryUsage* isimli Textblock nesnesinde gösterdik.

Aynı şekilde MemoryManager sınıfının AppMemorryUsageLimit **property**'sinin değerini okuduk ve bunu (*1024* x *1024* x *1024*) değerine bölerek kaç **gigabayt** (*GB*) yaptığını hesapladık, *AppMemoryUsageLimit* isimli Textblock nesnesinde gösterdik.

Uygulama açıldıktan sonra her 1 saniyede bir, uygulamanın o anda *kullandığı* **hafıza miktarı** ve *kullanabileceği* **hafıza miktarı** ekranda gösterilecek.

![](/assets/uploads/2016/02/MemoryManagerOrnek-2.png)

*Not : Eğer uygulamayı bilgisayarınızda çalıştıracak olursanız, **AppMemoryUsageLimit** değeri olarak, sistemde kullanılabilir boş hafıza miktarını görmelisiniz. Eğer **512 MB** hafızaya sahip bir cep telefonunda çalıştıracak olursanız, **185 MB** limitini, **1024 MB** (1 GB) hafızalı bir cep telefonunda çalıştıracak olursanız **390 MB** limit görmelisiniz.*

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı