Windows Phone 8 için Radyo Frekansları uygulaması

Windows Phone 8 için şehir-şehir radyo frekanslarını görebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz.

Bu uygulamanın geliştirilmesi sırasında Pivot, PivotItem, LongListSelector, DataTemplate, WebClient gibi sınıfları kullandığımız kodlar yazacağız.

Öncelikle RadyoListe isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım;

Windows Phone App Project

Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız;

Windows Phone 8.0 SDK

Uygulama ihtiyaç duyduğu veriyi internetten indireceği için WMAppManifest.xml dosyasında Network erişim izninin istenmiş olması gerekiyor;

<Capabilities> <Capability Name=”ID_CAP_NETWORKING” /> </Capabilities></pre>

Radyo listesi için json formatında hazırladığım veriyi kendi sunucuma radyolar.json ismi ile yükledim.

Json formatında okuyacağımız bu veriyi işlemek için References içerisine Newtonsoft Json.Net (4.5.11) Nuget paketini eklemeliyiz;

Newtonsoft Json.Net Nuget Package

Models isminde bir dizin ekleyip, içerisinde LiveData, City, Channel, Frequency isimli sınıflar oluşturalım;

LiveData.cs

public class LiveData
{
  public IEnumerable<City> Cities { get; private set; }

  public IEnumerable<Channel> Channels { get; private set; }

  public IEnumerable<Frequency> Frequencies { get; private set; }

  public LiveData()
  {
    this.Cities = new List<City>();
    this.Channels = new List<Channel>();
    this.Frequencies = new List<Frequency>();
  }

  public LiveData(string LiveDataResponse)
  {
    var LiveDataResult = JsonConvert.DeserializeObject<LiveData>(LiveDataResponse);

    this.Cities = LiveDataResult.Cities;
    this.Channels = LiveDataResult.Channels;
    this.Frequencies = LiveDataResult.Frequencies;
  }
}

City.cs

public class City
{
  public int ID { get; set; }

  public string Name { get; set; }
}

Channel.cs

public class Channel
{
  public int ID { get; set; }

  public string Name { get; set; }
}

Frequency.cs

public class Frequency
{
  public int CityID { get; set; }

  public int ChannelID { get; set; }

  public float No { get; set; }
}

Uygulama ilk açıldığında çalıştırılan App (App.xaml.cs) sınıfına aşağıdaki kodları ekleyelim;

public static Action DataLoaded;

public static LiveData ViewModel = null;

public async static void LoadData()
{
  WebClient wc = new WebClient();

  wc.DownloadStringCompleted += (s, e) =>
  {
    if (e.Error == null)
    {
      ViewModel = new LiveData(e.Result);

      if (DataLoaded != null)
      {
        DataLoaded();
      }
    }
  };

  wc.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.enginpolat.com/application-data/radyolar.json"));
}

App sınıfının constructor’ında LoadData() method’unu çağıralım;

LoadData();

Kodları inceleyecek olursak;

Sınıf seviyesinde tanımlanan LiveData tipindeki ViewModel değişkeni, LoadData() method’u içerisinde asenkron olarak doldurulur. ViewModel değişkenine değer ataması yapıldıktan sonra DataLoaded action‘ını dinleyen bir method varsa tetiklenir.

Bu sayede uygulamanın açılışı esnasında internetten verinin indirilmesi ve deserialize edilmesi asenkron olarak yapılmış olur.

MainPage.xaml dosyasında ekranda sadece bir Pivot kontrolünün gösterilmesini sağlayalım;

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*"/>
  </Grid.RowDefinitions>
  <phone:Pivot Margin="0,10,10,10" Title="Radyo Listesi" Name="pvtSehirListesi" Grid.RowSpan="1" />
</Grid>

Artık MainPage.xaml.cs dosyasındaki constructor‘a giderek ekranı dolduracak kodları yazabiliriz;

App.DataLoaded = () =>
{
  foreach (City Sehir in App.ViewModel.Cities)
  {
    PivotItem pi = new PivotItem();
    pi.Header = Sehir.Name;

    LongListSelector list = new LongListSelector();
    list.ItemTemplate = Application.Current.Resources["FrequencyListItemTemplate"] as DataTemplate;
    list.ItemsSource = (from Frekans in App.ViewModel.Frequencies
      join Kanal in App.ViewModel.Channels on Frekans.ChannelID equals Kanal.ID
      where Frekans.CityID == Sehir.ID
      select new { ChannelName = Kanal.Name, Frequency = Frekans.No.ToString("00.0") }).ToList();

    pi.Content = list;

    pvtSehirListesi.Items.Add(pi);
  }
};

Böylece App sınıfında, ViewModel değişkenine değer yükledikten sonra tetiklediğimiz Action içerisinde bir foreach döngüsü çağırmış oluyoruz.

Döngü içerisinde ilk önce yeni bir PivotItem tipinde değişken oluşturuyoruz ve Header özelliğine döngü değişkeninden elde ettiğimiz şehir ismi bilgisini atıyoruz.

PivotItem tipindeki değişkenin Content özelliğine, LongListSelector tipinde yeni bir değişken atıyoruz.

LongListSelector tipindeki değişkenin ItemsSource özelliğine App.ViewModel değişkenindeki değerlerden LINQ Expression ile oluşturduğumuz listeyi atıyoruz.

Aynı şekilde LongListSelector tipindeki değişkenin ItemTemplate özelliğine

Application.Current.Resources["FrequencyListItemTemplate"] as DataTemplate;

değerini atıyoruz.

Son olarak, App.xaml dosyasına FrequencyListItemTemplate ismindeki Resource‘u ekliyoruz;

<Application.Resources>
  <DataTemplate x:Name="FrequencyListItemTemplate">
    <StackPanel Margin="0,0,0,17">
      <TextBlock Text="{Binding ChannelName}" TextWrapping="Wrap" Style="{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}"/>
      <TextBlock Text="{Binding Frequency}" TextWrapping="Wrap" Margin="12,-6,12,0" Style="{StaticResource PhoneTextSubtleStyle}"/>
    </StackPanel>
  </DataTemplate>
</Application.Resources>


Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü görüyor olmamız lazım;

![Radyo Liste Windows Phone 8 Application](/assets/uploads/2012/12/RadyoListe4.png)

Projenin kodlarını buradan indirebilirsiniz.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı