Windows Phone 8 için Share Task'larının kullanımı

Windows Phone 8 için share task‘ları kullanacağımız bir uygulama geliştireceğiz.

Bu uygulamanın geliştirilmesi sırasında ShareStatusTask, ShareLinkTask, ShareMediaTask, CameraCaptureTask gibi yapıları kullandığımız kodlar yazacağız.

Öncelikle ShareTasks isimli yeni bir Windows Phone App projesi oluşturalım;

Share Tasks Windows Phone Application Project

Proje oluşturduktan sonra gelen Windows Phone Platform versiyon seçim penceresinde Windows Phone OS 8.0 seçeneğinin seçili olduğundan emin olmalıyız;

Windows Phone 8.0 SDK

Ekran tasarımı için MainPage.xaml dosyasını aşağıdaki gibi güncelleyelim;

<Grid x:Name=”LayoutRoot” Background=”Transparent”> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> <RowDefinition Height=”Auto” /> </Grid.RowDefinitions>

&lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;
  &lt;ColumnDefinition Width="125" /&gt;
  &lt;ColumnDefinition Width="*" /&gt;
&lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt;

&lt;TextBlock Text="SHARE TASKS" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="15,0" Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="2" /&gt;

&lt;TextBlock Text="share status" Margin="10,0,0,10" Style="{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2" /&gt;
&lt;TextBlock Text="STATUS" Margin="30,20,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle3Style}" Grid.Row="2" Grid.Column="0" /&gt;
&lt;TextBox Margin="0,0,0,0" Name="txtShareStatus_Status" Grid.Row="2" Grid.Column="1" /&gt;
&lt;Button Content="PAYLAŞ" Name="btnShareStatus" Margin="0,0,0,0" Grid.Row="3" Grid.ColumnSpan="2" Click="btnShareStatus_Click" /&gt;

&lt;TextBlock Text="share link" Margin="10,0,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}" Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2" /&gt;
&lt;TextBlock Text="TITLE" Margin="30,20,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle3Style}" Grid.Row="5" Grid.Column="0" /&gt;
&lt;TextBox Margin="0,0,0,0" Name="txtShareLink_Title" Grid.Row="5" Grid.Column="1" /&gt;
&lt;TextBlock Text="MESSAGE" Margin="30,20,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle3Style}" Grid.Row="6" Grid.Column="0" /&gt;
&lt;TextBox Margin="0,0,0,0" Name="txtShareLink_Message" Grid.Row="6" Grid.Column="1" /&gt;
&lt;TextBlock Text="LINK URL" Margin="30,20,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle3Style}" Grid.Row="7" Grid.Column="0" /&gt;
&lt;TextBox Margin="0,0,0,0" Name="txtShareLink_Url" InputScope="Url" Grid.Row="7" Grid.Column="1" /&gt;
&lt;Button Content="PAYLAŞ" Name="btnShareLink" Margin="0,0,0,0" Grid.Row="8" Grid.ColumnSpan="2" Click="btnShareLink_Click" /&gt;

&lt;TextBlock Text="share media" Margin="10,0,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextExtraLargeStyle}" Grid.Row="9" Grid.ColumnSpan="2" /&gt;
&lt;Button Content="KAMERA ÇEK ve PAYLAŞ" Name="btnShareMedia" Margin="0,0,0,0" Grid.Row="10" Grid.ColumnSpan="2" Click="btnShareMedia_Click" /&gt; &lt;/Grid&gt;</pre>

Butonlara basıldığında tetiklenecek method’ları MainPage.xaml.cs dosyasına ekleyelim;

private void btnShareStatus_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  var Status = txtShareStatus_Status.Text;

  ShareStatusTask task = new ShareStatusTask();
  task.Status = Status;

  task.Show();
}

private void btnShareLink_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  var Title = txtShareLink_Title.Text;
  var Message = txtShareLink_Message.Text;
  var Url = txtShareLink_Url.Text;

  ShareLinkTask task = new ShareLinkTask();
  task.Title = Title;
  task.Message = Message;
  task.LinkUri = new Uri(Url, UriKind.RelativeOrAbsolute);

  task.Show();
}

private void btnShareMedia_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  CameraCaptureTask task = new CameraCaptureTask();
  task.Completed += CameraCaptureTask_Completed;

  task.Show();
}

private void CameraCaptureTask_Completed(object sender, PhotoResult e)
{
  ShareMediaTask task = new ShareMediaTask();
  task.FilePath = e.OriginalFileName;

  task.Show();
}


ShareStatusTask, ShareLinkTask, ShareMediaTask sınıflarından yeni bir örnek oluşturulup, Show() method'u çağırıldığı zaman, telefonuna bağlı hesaplardan oluşan *bir liste* ekrana gelir ve *seçilen hesap* üzerinden *paylaşım gerçekleştirilir*.

Uygulamayı çalıştırdığımızda ve Paylaş butonlarından birine bastığınızda aşağıdaki aşağıdaki ekran görüntülerini görüyor olmamız lazım;

![Share Tasks Windows Phone 8 Application](/assets/uploads/2012/12/ShareTasks3.png) ![Share Tasks Windows Phone 8 Application](/assets/uploads/2012/12/ShareTasks4.png)

Projenin kodlarını buradan indirebilirsiniz.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı