Windows Phone 8 ile WebClient sınıfında async kullanımı

İnternet üzerinden veri indirmeden Windows Phone 8 ile uygulama geliştirmek genellikle pek beklenmez.

async ve await anahtar kelimeleri hayatımıza girdikten sonra internetten veri indirmek gibi uzun sürebilecek işleri asenkron yapmaya başladık.

Fakat WebRequest ve WebClient sınıflarında async/await pattern‘inin eksikleri hissediliyor.

Örneğin WebClient sınıfının DownloadStringAsync method’unu inceleyelim;

public void DownloadStringAsync(Uri address);</pre>

Gördüğümüz gibi, geriye Task veya Task<T> tipinde sonuç döndürmüyor.

Bu yüzden bu method’u await anahtar kelimesi ile kullanamıyoruz;

WebClient wc = new WebClient();
await wc.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.enginpolat.com"));

Daha derleme esnasında

// Cannot await "void"

hatası alırız.

Fakat aşağıdaki sınıfı ve extension method’u kullanarak WebClient sınıfına Task<T> sonuç döndüren method ekleyebiliriz;

public static class Extensions
{
  public static Task<string> DownloadStringTask(this WebClient client, Uri uri)
  {
    var tcs = new TaskCompletionSource<string>();

    client.DownloadStringCompleted += (s, e) =>
    {
      if (e.Error != null)
      {
        tcs.SetException(e.Error);
      }
      else
      {
        tcs.SetResult(e.Result);
      }
    };

    client.DownloadStringAsync(uri);

    return tcs.Task;
  }
}

Örnek kullanım;

WebClient wc = new WebClient();
return await wc.DownloadStringTask(new Uri("http://www.enginpolat.com"));


İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı