Windows Phone için Bing arama uygulaması

Windows Phone uygulamamıza internetten arama özelliği eklememiz gerektiği durumda, Bing arama motorunun API desteği olduğu için bunu yapabilmemiz çok zor olmayacaktır.

Windows Azure Markeplace üzerinden erişebileceğiniz Bing Search API - Web Results Only API sayfasından Bing Web Search API kullanım bilgilerine erişebiliriz, gerekli yetkiyi alabiliriz.

İlk olarak Sign In linkine tıklayarak oturum açalım ve aylık 5000 aramayı ücretsiz yapabilmemize olanak sağlayacak Sign Up butonuna tıklayarak gerekli yetkiyi alalım.

Sign Up butonuna tıkladığınızda ekrana sözleşme şartlarını kabul etmenizi sağlayacak bir ekran gelecek. Basitçe ileri-ileri diyerek geçebileceğiniz ekranlardan sonra aylık 5000 aramayı ücretsiz yapabileceğiniz yetkiyi almış olacaksınız.

Gelelim Windows Phone 8 projemize;

MainPage.xaml dosyasını açarak tasarımı aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirelim;

<phone:PhoneApplicationPage x:Class=”BingSearchSample.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:phone=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone” xmlns:shell=”clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d” FontFamily=”{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}” FontSize=”{StaticResource PhoneFontSizeNormal}” Foreground=”{StaticResource PhoneForegroundBrush}” SupportedOrientations=”Portrait” Orientation=”Portrait” shell:SystemTray.IsVisible=”True”>

&lt;StackPanel&gt;
  &lt;StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0,0,0"&gt;
    &lt;Image Source="/Assets/bing-logo.png" Width="120" Height="45" /&gt;
    &lt;TextBox Name="SearchKey" Width="350" InputScope="Search" KeyUp="SearchKey_OnKeyUp" /&gt;
  &lt;/StackPanel&gt;

  &lt;phone:LongListSelector Name="SearchResultList" Height="655" SelectionChanged="SearchResultList_OnSelectionChanged"&gt;
    &lt;phone:LongListSelector.ItemTemplate&gt;
      &lt;DataTemplate&gt;
        &lt;StackPanel Margin="0,0,0,30"&gt;
          &lt;TextBlock Text="{Binding Title}" Style="{StaticResource PhoneTextTitle2Style}" /&gt;
          &lt;TextBlock Text="{Binding Description}" Style="{StaticResource PhoneTextSmallStyle}" TextWrapping="Wrap" /&gt;
          &lt;TextBlock Text="{Binding DisplayUrl}" Style="{StaticResource PhoneTextAccentStyle}" /&gt;
        &lt;/StackPanel&gt;
      &lt;/DataTemplate&gt;
    &lt;/phone:LongListSelector.ItemTemplate&gt;
  &lt;/phone:LongListSelector&gt;
&lt;/StackPanel&gt;

&lt;phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar&gt;
  &lt;shell:ApplicationBar&gt;
    &lt;shell:ApplicationBarIconButton IconUri="/Assets/feature.search.png" Text="ara" Click="SearchButton_OnClick"&gt;&lt;/shell:ApplicationBarIconButton&gt;
  &lt;/shell:ApplicationBar&gt;
&lt;/phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar&gt;

</phone:PhoneApplicationPage></pre>

Bir StackPanel içerisine Bing logosu ve arama kelimesinin girileceği TextBox nesnesini ekliyoruz;

<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0,0,0">
  <Image Source="/Assets/bing-logo.png" Width="120" Height="45" />
  <TextBox Name="SearchKey" Width="350" InputScope="Search" KeyUp="SearchKey_OnKeyUp" />
</StackPanel>

SearchKey isimli TextBox nesnesinin InputScope özelliğine Search değerini veriyoruz, böylece TextBox‘a giriş yaparken klavye’de arama butonu gözüküyor olacak;

Sayfaya ApplicationBar, içerisine de ApplicationBarIconButton ekliyoruz, icon olarak feature.search.png dosyasını kullanacağız.

SDK ile birlikte bilgisayarınıza yüklenen örnek icon‘lara aşağıdaki yol ile ulaşabilirsiniz;

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons

Arama kutusuna kelime girerken arama butonuna basıldığında veya ApplicationBar‘daki arama butonuna basınca Bing üzerinde arama yapacağız, TextBox‘ın KeyUp event’ini ve ApplicationBarIconButton‘ın Click event’ini yakalıyoruz;

private void SearchKey_OnKeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Enter)
  {
    SearchBing();
  }
}

private void SearchButton_OnClick(object sender, EventArgs e)
{
  SearchBing();
}

Asıl arama olayının döneceği SearchBing() method’unu yazmadan önce projemizde yapmamız gereken düzenlemeler var.

Projenin References‘ına sağ tuşla tıklayıp Nuget Package Manager penceresini açalım ve Microsoft.Data.Services.Client paketini aratalım, OData Client for Windows Phone Apps paketini projeye ekleyelim;

Bing Search API - Web Results Only sayfasından bulabileceğiniz .NET C# Class Library class dosyasını indirip projeye ekliyoruz.

Gelelim SearchBing() method’una;

private void SearchBing()
{
  SystemTray.SetProgressIndicator(this, new ProgressIndicator
  {
    IsVisible = true,
    IsIndeterminate = true,
    Text = "Bing üzerinden arama yapılıyor..."
  });

  var searchUri = new Uri("https://user:[AccountKey]@api.datamarket.azure.com/bing/search");

  var container = new BingSearchContainer(searchUri);
  var query = container.Web(SearchKey.Text, null, null, null, null, null, null, null);

  query.BeginExecute(ar =>
  {
    var state = ar.AsyncState as DataServiceQuery<WebResult>;

    if (state != null)
    {
      var result = state.EndExecute(ar);

      if (result != null)
      {
        Dispatcher.BeginInvoke(() =>
        {
          SearchResultList.ItemsSource = result.ToList();

          SystemTray.SetProgressIndicator(this, null);
        });
      }
    }
  }, query);
}

İlk olarak SystemTray sınıfının static SetProgressIndicator method’unu çağırıyoruz, böylece arama başladığında ekranın üstünde ilerleme çubuğu belirecek;

Bing Search API - Web Results Only sayfasından elde edeceğiniz AccountKey ile Bing Search Uri oluşturuyoruz.

BingSearchContainer sınıfından yeni bir instance oluşturup, Web() method’unu çağırıyoruz, parametre olarak arama kelimemizi veriyoruz.

BeginExecute() method’u ile aramayı başlatıyoruz, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra arama sonuç listesini Dispatcher.BeginInvoke içerisinde ekrandaki LongListSelector nesnesine bağlıyoruz.

Son olarak, LongListSelector içerisinde listelenen öğelerden birine tıklandığında ilgili adrese gitmesi için SelectionChanged event’ini yakalıyoruz;

var item = SearchResultList.SelectedItem as WebResult;

if (item != null)
{
  var webBrowserTask = new WebBrowserTask { Uri = new Uri(item.Url, UriKind.Absolute) };
  webBrowserTask.Show();
}


![](/assets/uploads/2013/08/BingSearchSample-6.png)

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı