WPF ve Windows 8 Uygulamalarında Arkaplan Rengi

Windows 8 uygulamaları WPF ile geliştirildikleri için, WPF uygulamalarında arkaplan’a verebildiğimiz geçiş renkleri (gradient) Windows 8 uygulamalarında da kullanılabiliyor.

LinearGradientBrush sınıfını kullanarak uygulamamızın arkaplan renginin birden fazla renk arasında geçişli (gradient) olmasını sağlayabiliriz.

İlk olarak Visual Studio 2011‘imizi açarak New Project dialog penceresinde Windows Metro Style grubundan Application şablonunu seçelim ve yeni oluşturacağımız projeye bir isim verelim;

İlk önce iki renk içeren bir geçişe sahip arkaplan hazırlayalım;

<UserControl x:Class=”RenkliUygulama.MainPage” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008” xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006” mc:Ignorable=”d” d:DesignHeight=”768” d:DesignWidth=”1366”>

&lt;Grid x:Name="LayoutRoot"&gt;
  &lt;Grid.Background&gt;
    &lt;LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1"&gt;
      &lt;GradientStop Color="#3f98f1"/&gt;
      &lt;GradientStop Color="#003c7b" Offset="1"/&gt;
    &lt;/LinearGradientBrush&gt;
  &lt;/Grid.Background&gt;
&lt;/Grid&gt;

</UserControl></pre>

LinearGradientBrush element’inin StartPoint özelliğine 0,0 değerini, EndPoint özelliğine 1,1 değerini verdik.

StartPoint ve EndPoint alanlarına vereceğimiz değerler için, aşağıdaki şablona bakabilirsiniz;

Yukarıdaki Xaml koduna sahip formu çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran ile karşılaşırız;

Eğer iki renk değil, beş renk geçişli bir arkaplan oluşturmak istiyorsak, GradientStop elemanlarını artırmamız lazım;

<UserControl x:Class="RenkliUygulama.MainPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignHeight="768" d:DesignWidth="1366">

  <Grid x:Name="LayoutRoot">
    <Grid.Background>
      <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
        <GradientStop Color="White"/>
        <GradientStop Color="#FEFFBF3C" Offset="0.25"/>
        <GradientStop Color="#FEFF607C" Offset="0.5"/>
        <GradientStop Color="#FED68FAC" Offset="0.75"/>
        <GradientStop Color="#FF4C68AD" Offset="1"/>
      </LinearGradientBrush>
    </Grid.Background>
  </Grid>

</UserControl>


![](/assets/uploads/2011/11/LinearGradientBrush-7.png "Windows 8 WPF LinearGradientBrush")

Yukarıdaki **Xaml** koduna sahip formu çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran ile karşılaşırız;

![](/assets/uploads/2011/11/LinearGradientBrush-8.png "Windows 8 WPF LinearGradientBrush")

**LinearGradientBrush** sınıfı yerine RadialGradientBrush sınıfını da kullanabiliriz.

**RadialGradientBrush** kullanarak yaptığınız form arkaplan görüntülerini yorum alanında paylaşın.

İlgili diğer makaleler

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı