XNA - Başlangıç

XNA serimizin ikinci yazısında, Visual Studio 2008‘lerimizi açıyoruz ve yeni bir Windows Game projesi oluşturuyoruz.

Solution Explorer‘a baktığımızda, proje içindeki dosyaları görüyoruz.

XNA Projesi Solution Explorer Penceresi

XNA Oyununu çalıştırdığımızda, başlangıç noktası olarak Program.cs‘deki Program class’ının static void Main() methodu çalıştırılır.

Main() method’unun yaptığı iş basittir;

static void Main(string[] args) { using (GameLoop game = new GameLoop()) { game.Run(); } }</pre>

GameLoop class’ından instance oluşturup, Run() method’unu çağırır.

GameLoop class’ına bakarsak;

public class GameLoop : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
  GraphicsDeviceManager graphics;
  SpriteBatch spriteBatch;

  public GameLoop()
  {
    graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
    Content.RootDirectory = "Content";
  }

  protected override void Initialize()
  {
    base.Initialize();
  }

  protected override void LoadContent()
  {
    spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
  }

  protected override void UnloadContent()
  {
  }

  protected override void Update(GameTime gameTime)
  {
    if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
      this.Exit();

    base.Update(gameTime);
  }

  protected override void Draw(GameTime gameTime)
  {
    GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

    base.Draw(gameTime);
  }
}


*LoadContent()* method'u oyunda kullanacağımız grafikleri - sesleri - vs. hafızaya yüklediğimiz yerdir.

*UnloadContent()* method'u ise, *LoadContent()* method'unda yüklediğimiz kaynakları hafızadan sildiğimiz yerdir.

Oyun çalıştığı zaman *LoadContent()* method'u bir defa çalıştırılır. Oyun'dan çıkılırken de *UnloadContent()* method'u bir defa çalıştırılır.

*Update()* method'u, ekrana çizilecek nesnelerin, konum-boy-saydamlık-vs. değerlerinin hesaplandığı yerdir.

*Draw()* method'u ise, nesnelerin ekrana çizim işlemlerinin gerçekleştirildiği yerdir.

.Net Framework sabit olarak **saniyede 60 kare** çizim yapmayı hedefler. *Update()* ve *Draw()* method'larının **saniyede 60 kere** çalıştırılmasını beklemeliyiz.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı