Euler - 6

Euler serisinin altıncı yazısında, Project Euler’in 6. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; The sum of the squares of the first ten natural numbers is, 12 + 22 + … + 102 = 385

The square of the sum of the first ten natural numbers is, (1 + 2 + … + 10)2 = 552 = 3025

Hence the difference between the sum of the squares of the first ten natural numbers and the square of the sum is 3025 - 385 = 2640.

Find the difference between the sum of the squares of the first one hundred natural numbers and the square of the sum.

Türkçesi; İlk 10 sayının karelerinin toplamı, 12 + 22 + … + 102 = 385

İlk 10 sayının toplamlarının karesi, (1 + 2 + … + 10)2 = 552 = 3025

İlk 10 sayı için toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki fark; 3025 - 385 = 2640’tır.

İlk 100 sayının toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki farkı bulunuz.

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz ;

using System; using System.Linq;

public static class Program { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Fark: {0}”, Math.Pow(Enumerable.Range(1, 100).Sum(), 2) - Enumerable.Range(1, 100).Select(i => i * i).Sum());

  Console.ReadLine();
} }

Nullable Tipler

Nullable tipler, ilgili tip‘in değer aralığına ve karakteristiğine sahip olmakla birlikte ek olarak null değer de içerebilen yapılardır.

Basit olarak, değişkenin değer içerip içermediği bilgisini saklar.

Nullable tipler, System.Nullable<T> türündedirler (T, değer tipi olmalıdır)

Unutmayın! Sadece değer tipleri (value type) nullable olabilir.

C# dili değer tipi listesi‘ne daha önce yazdığım makale veya MSDN üzerinden ulaşabilirsiniz.

C# dilinde, Nullable tipte değişkenler iki şekilde tanımlanabilir.

Birinci yöntemde, System.Nullable generic tipini ilgili değer tipi ile birlikte yazabiliriz;

System.Nullable<int> adet; System.Nullable<bool> sonuclandi;</pre>

İkinci yöntem, daha çok kullanılır ve daha kısa yazım şekline sahiptir. İlgili değer tipinin yanına soruişareti (?) karakteri koyarak yazılır;

int? adet;
bool? sonuclandi;

Bir nullable değişken, tanımlandığı anda null değerini içermez, sizin null eşitlemesini yapmanız beklenir;

int? adet = null;

Nullable tipteki bir değişkene değer ataması yapmak, normal bir değişkene değer ataması yapmak ile aynıdır.

adet = 100;

Nullable bir değişkenin değer içerip içermediğini anlamanın iki yolu vardır.

Birinci yöntemde, değişkenin null olup/olmadığı kontrol edilebilir.

if (adet != null)
{
  /// değeri var
}

Eğer değişken null değilse, değer içeriyor demektir.

İkinci yöntemde, değişkenin System.Nullable tipinden gelen sadece-okunabilir (read-only) HasValue özelliği kontrol edilir.

if (adet.HasValue)
{
  /// değeri var
}

Eğer değişken değer içeriyorsa, değeri okumak için, değişkenin System.Nullable tipinden gelen Value özelliği kullanılır.

Eğer değer içermeyen nullable bir değişkenin Value özelliğinden değer okumaya çalışırsanız, System.InvalidOperationException istisnası fırlatılır.

using System;

class NullableTipTest
{
  public static void Main()
  {
    int? adet = null;

    if (adet.HasValue)
      Console.WriteLine("adet değeri: " + adet.Value);
    else
      Console.WriteLine("adet değeri yok.");

    adet = 10;

    if (adet.HasValue)
      Console.WriteLine("adet değeri: " + adet.Value);
    else
      Console.WriteLine("adet değeri yok.");
  }
}


Yukarıdaki kodun çıktısı şöyle *olacaktır*;>adet değeri yok.
adet değeri: 10C# ile Windows Sistem Saatini Ayarlamak

Bazı windows uygulamalarının veya servislerinin Windows sistem saatini değiştirmesi gerekebilir.

C# ile geliştirdiğiniz uygulamalarda veya servislerde sistem saatini, basit bir Windows API çağrısı yaparak değiştirebilirsiniz.

Bu makale ile, SYSTEMTIME yapısını ve SetSystemTime fonksiyonunu nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı anlatacağım.

SetSystemTime fonksiyonu bir Windows API çağrısıdır ve işletim sisteminin tarih/saat bilgisini değiştirmek için kullanılır.

kernel32.dll içerisinde tanımlanmış bu Windows API fonksiyonu, C# ile Platform Invocation Services (P/Invoke) çağrısı yapılarak kullanılabilir.

Öncelikle kod dosyamızın üstünde bulunan using kısmına System.Runtime.InteropServices namespace‘ini ekleyelim;

using System.Runtime.InteropServices;</pre>

Class seviyesinde aşağıdaki tanımlama ile SetSystemTime fonksiyonunun kernel32.dll içerisinde yer aldığını, parametrelerini ve geri dönüş tipini uygulamamıza bildirmiş oluyoruz;

[DllImport("kernel32.dll")]
public extern static uint SetSystemTime(ref SYSTEMTIME lpSystemTime);

SetSystemTime fonksiyonu SYSTEMTIME tipinde bir parametre alıyor. SYSTEMTIME struct yapısını da uygulamamıza tanımlamamız gerekiyor;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct SYSTEMTIME
{
  public short Year;
  public short Month;
  public short DayOfWeek;
  public short Day;
  public short Hour;
  public short Minute;
  public short Second;
  public short Milliseconds;
}

Artık istediğimiz kod bloğunda ilgili fonksiyon çağrısını yaparak, sistem saatini ayarlayabiliriz;

SYSTEMTIME zaman = new SYSTEMTIME();
zaman.Day = 25;
zaman.Month = 9;
zaman.Year = 2010;
zaman.Hour = 14;
zaman.Minute = 45;
SetSystemTime(ref zaman);


SQL Agent Çalışma Durumu

SQL Server servislerinden SQL Agent servisinin çalışıp çalışmadığını anlamamız gerektiği durumlarda msdb veritabanında tanımlı sp_help_job stored procedure‘ünü kullanabiliriz;

EXEC msdb..sp_help_job

Sorgu sonucunda dönen sonuç kümesinden, name alanında servisin ismi yer alırken, current_execution_status alanında servisin çalışma durumu yer alır.

Servisin çalışma durumunu gösteren birden fazla değer olabilir;

 • 1 : (Executing) Çalışıyor
 • 2 : (Waiting for thread) Çalışmaya devam ediyor
 • 3 : (Between retries) Tekrar deneniyor
 • 4 : (Idle) Boşta
 • 5 : (Suspended) Durdurulmuş
 • 7 : (Performing completion actions) Tamamlama görevi sürdürülüyor

HTML TextArea elemanına girilebilecek karakter sayısını sınırlamak

HTML‘de metin kutularına (<input type=”text” />) girilebilecek karakter sayısını maxlength özelliği ile kısıtlayabiliyoruz;

<input type=”text” id=”AdSoyad” maxlength=”75” /></pre>

Fakat TextArea elemanı için maxlength özelliği yer almamaktadır.

Eğer TextArea elemanı için maxlength özelliğini sağlamak istersek, sayfamıza javascript kodu eklememiz gerekir.

Örneğin, ilgili TextArea elemanına 100 karakterlik bir sınır koymak istiyorsak, aşağıdaki javascript kodunu sayfamıza ekleyebiliriz;

<script type="text/javascript">
  function TextAreaKarakterSayisiDogrula()
  {
    var sonSayi = 100 - document.getElementById("Adres").value.length;
    if (sonSayi >= 0)
    {
      document.getElementById("KalanKarakterSayac").innerHTML = sonSayi;
    }
    else
    {
      document.getElementById("Adres").value = document.getElementById("Adres").value.substring(0, 100);
      document.getElementById("KalanKarakterSayac").innerHTML = 0;
    }
  }
</script>

<textarea id="Adres" onkeyup="TextAreaKarakterSayisiDogrula()" cols="20" rows="5"></textarea>

Kalan karakter sayısı : <span id="KalanKarakterSayac">100</span>


Örnek kodu herhangi bir **html** sayfasına koyarsanız, *farklı tarayıcılarda* **sorun çıkartmadan** çalışacaktır.

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı