C# Klasörün Sadece-Okunabilir Olduğunu Döndüren Extension Method

Deneysel amaçlı yazdığım extension method’lardan biridir;

namespace Extensions { public static class ExtensionManager { public static bool SadeceOkunabilir(this DirectoryInfo Dizin) { if (Dizin == null) throw new ArgumentNullException(“Dizin parametresi boş olamaz”);

    return (Dizin.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly;
  }
} }

Şubat 2010 Seminerleri / C# 4.0 Yenilikleri – 2

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin ikincisinin prezentasyonuna ve proje kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • Dynamics (DLR)
 • Lazy Sınıfı
 • COM İyileştirmeleri
 • Task Parallel Library (TPL)
 • ASP.NET 4.0 Yenilikleri
 • SEO İyileştirmeleri
 • Dynamic Data Web Site

Powerpoint Prezentasyonu

Visual Studio 2010 Kodları

C# iki koddan hangisini tercih edersiniz?

Aşağıdaki kodlardan hangisini yazmayı tercih edersiniz?

bool loginSuccessful;

if (NetworkAvailable()) loginSuccessful= LogUserOn(); else loginSuccessful= false;</pre>

veya

bool loginSuccessful= NetworkAvailable() && LogUserOn();


İki yazım şekli de **aynı sonucu üretir**. **Siz** olsanız hangisini tercih ederdiniz?

Şubat 2010 Seminerleri / C# 4.0 Yenilikleri - 1

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin ilkinin prezentasyonuna ve proje kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • C# Tarihçesi
 • Linq İyileştirmeleri (Zip operatörü)
 • ThreadPool İyileştirmeleri
 • Named ve Optional Parameters
 • Expando Objects
 • Tuples
 • Code Contracts Powerpoint Prezentasyonu

Visual Studio 2010 Kodları

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralama

C# ile string dizisini elemanların uzunluğuna göre sıralama için aşağıdaki kod kullanılabilir;

private IList<string> SortStringLength(IList<string> arrString) { string[] tmpString = arrString.ToArray<string>(); Array.Sort(tmpString, new Comparison<string>(delegate(string str1, string str2) { if (str1 == null && str2 == null) return 0; ///iki değişkende null else if (str1 == null) return -1; ///birinci değişken null else if (str2 == null) return 1; ///ikinci değişken null else { if (str1.Length < str2.Length) return -1; ///birinci değişken daha kısa else if (str1.Length > str2.Length) return 1; ///ikinci değişken daha kısa else return str1.CompareTo(str2); ///iki değişken aynı uzunlukta, alfabetik sıralama yapılıyor } }));

return tmpString; }</pre>
string[] OrnekDizi = { "333", null, "1", "22", "12", "4444" };
OrnekDizi = (string[])SortStringLength(OrnekDizi);

foreach (string s in OrnekDizi)
  Console.WriteLine(s);

// Console Çıktısı:
// [null]
// 1
// 12
// 22
// 333
// 4444


Bu kodu kullanarak sıraladığınız string dizisinde, elemanlar önce uzunluklarına göre sıralanacaktır. Aynı uzunlukta olan elemanlar ise alfabetik dizilime göre sıralanacaktır.

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı