C# Klasörün Sadece-Okunabilir Olduğunu Döndüren Extension Method

Deneysel amaçlı yazdığım extension method’lardan biridir;

namespace Extensions { public static class ExtensionManager { public static bool SadeceOkunabilir(this DirectoryInfo Dizin) { if (Dizin == null) throw new ArgumentNullException(“Dizin parametresi boş olamaz”);

    return (Dizin.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly;
  }
} }

Şubat 2010 Seminerleri / C# 4.0 Yenilikleri – 2

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin ikincisinin prezentasyonuna ve proje kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • Dynamics (DLR)
 • Lazy Sınıfı
 • COM İyileştirmeleri
 • Task Parallel Library (TPL)
 • ASP.NET 4.0 Yenilikleri
 • SEO İyileştirmeleri
 • Dynamic Data Web Site

Powerpoint Prezentasyonu

Visual Studio 2010 Kodları

C# iki koddan hangisini tercih edersiniz?

Aşağıdaki kodlardan hangisini yazmayı tercih edersiniz?

bool loginSuccessful;

if (NetworkAvailable()) loginSuccessful= LogUserOn(); else loginSuccessful= false;</pre>

veya

bool loginSuccessful= NetworkAvailable() && LogUserOn();


İki yazım şekli de **aynı sonucu üretir**. **Siz** olsanız hangisini tercih ederdiniz?

Şubat 2010 Seminerleri / C# 4.0 Yenilikleri - 1

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin ilkinin prezentasyonuna ve proje kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

 • C# Tarihçesi
 • Linq İyileştirmeleri (Zip operatörü)
 • ThreadPool İyileştirmeleri
 • Named ve Optional Parameters
 • Expando Objects
 • Tuples
 • Code Contracts Powerpoint Prezentasyonu

Visual Studio 2010 Kodları

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralama

C# ile string dizisini elemanların uzunluğuna göre sıralama için aşağıdaki kod kullanılabilir;

private IList<string> SortStringLength(IList<string> arrString) { string[] tmpString = arrString.ToArray<string>(); Array.Sort(tmpString, new Comparison<string>(delegate(string str1, string str2) { if (str1 == null && str2 == null) return 0; ///iki değişkende null else if (str1 == null) return -1; ///birinci değişken null else if (str2 == null) return 1; ///ikinci değişken null else { if (str1.Length < str2.Length) return -1; ///birinci değişken daha kısa else if (str1.Length > str2.Length) return 1; ///ikinci değişken daha kısa else return str1.CompareTo(str2); ///iki değişken aynı uzunlukta, alfabetik sıralama yapılıyor } }));

return tmpString; }</pre>
string[] OrnekDizi = { "333", null, "1", "22", "12", "4444" };
OrnekDizi = (string[])SortStringLength(OrnekDizi);

foreach (string s in OrnekDizi)
  Console.WriteLine(s);

// Console Çıktısı:
// [null]
// 1
// 12
// 22
// 333
// 4444


Bu kodu kullanarak sıraladığınız string dizisinde, elemanlar önce uzunluklarına göre sıralanacaktır. Aynı uzunlukta olan elemanlar ise alfabetik dizilime göre sıralanacaktır.

Engin Polat hakkında

Chief Architect, Microsoft RD, Microsoft MVP

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı