Kısa Sınav - 14

Kısa bir soru;

var x = 10;

x += x- -;

x değeri ne olur?

Sorunun doğru cevabı için;

Cevap 19 değil. Doğru cevap 20 olmalı.

Neden 20 olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum, ama IL koduna baktığımızda aşağıdaki sonucu görüyoruz;

ldc.i4.s 10 ; [10] stloc.0     ; [] ldloc.0     ; [10] ldloc.0     ; [10, 10] dup         ; [10, 10, 10] ldc.i4.1    ; [10, 10, 10, 1] sub         ; [10, 10, 9] stloc.0     ; [10, 10] add         ; [20] stloc.0     ; []

x değişkeni işlem sonucunda 20 değerine sahip gözüküyor. Yorumlarınızı bekliyorum.

C# ile Geçici Dosya Oluşturmak

Uygulama geliştirirken bazen geçici olarak dosya oluşturmak zorunda kalabiliriz.

Fakat dosya oluşturma ve yazma iznimizin olduğu bir klasör olmasını her zaman garantileyemeyebiliriz.

Ayrıca, oluşturduğumuz dosya ile işimiz bittiğinde silinmesini de kendimizin yönetmesi gerekir.

Aşağıdaki kod ise, Windows‘un geçici dosyalar (temporary files) klasöründe rastgele isimde bir dosya oluşturur. Böylece geçici dosyanın temizlenmesi işini bizim yerimize Windows üstlenir.

public static string GeciciDosyaOlustur(string OnEk, string Uzanti) { if (OnEk == null) throw new ArgumentNullException(“OnEk”); if (Uzanti == null) throw new ArgumentNullException(“Uzanti”);

return Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.{1}.{2}", OnEk, Guid.NewGuid(), Uzanti)); }

XNA - Başlangıç

XNA serimizin ikinci yazısında, Visual Studio 2008‘lerimizi açıyoruz ve yeni bir Windows Game projesi oluşturuyoruz.

Solution Explorer‘a baktığımızda, proje içindeki dosyaları görüyoruz.

XNA Projesi Solution Explorer Penceresi

XNA Oyununu çalıştırdığımızda, başlangıç noktası olarak Program.cs‘deki Program class’ının static void Main() methodu çalıştırılır.

Main() method’unun yaptığı iş basittir;

static void Main(string[] args) { using (GameLoop game = new GameLoop()) { game.Run(); } }</pre>

GameLoop class’ından instance oluşturup, Run() method’unu çağırır.

GameLoop class’ına bakarsak;

public class GameLoop : Microsoft.Xna.Framework.Game
{
  GraphicsDeviceManager graphics;
  SpriteBatch spriteBatch;

  public GameLoop()
  {
    graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
    Content.RootDirectory = "Content";
  }

  protected override void Initialize()
  {
    base.Initialize();
  }

  protected override void LoadContent()
  {
    spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
  }

  protected override void UnloadContent()
  {
  }

  protected override void Update(GameTime gameTime)
  {
    if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
      this.Exit();

    base.Update(gameTime);
  }

  protected override void Draw(GameTime gameTime)
  {
    GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

    base.Draw(gameTime);
  }
}


*LoadContent()* method'u oyunda kullanacağımız grafikleri - sesleri - vs. hafızaya yüklediğimiz yerdir.

*UnloadContent()* method'u ise, *LoadContent()* method'unda yüklediğimiz kaynakları hafızadan sildiğimiz yerdir.

Oyun çalıştığı zaman *LoadContent()* method'u bir defa çalıştırılır. Oyun'dan çıkılırken de *UnloadContent()* method'u bir defa çalıştırılır.

*Update()* method'u, ekrana çizilecek nesnelerin, konum-boy-saydamlık-vs. değerlerinin hesaplandığı yerdir.

*Draw()* method'u ise, nesnelerin ekrana çizim işlemlerinin gerçekleştirildiği yerdir.

.Net Framework sabit olarak **saniyede 60 kare** çizim yapmayı hedefler. *Update()* ve *Draw()* method'larının **saniyede 60 kere** çalıştırılmasını beklemeliyiz.

Şubat 2010 - Seminer Programı

Şubat 2010 ayı içerisinde BilgeAdam - Kadıköy Şube‘de seminerler veriyor olacağım.

Şubat 2010 - BilgeAdam Seminerleri**

Katılım ücretsizdir.

Bu kodda ne yanlış var? – 3

Aşağıdaki kodu çalıştırdığımızda Console’a “Bir”, “İki”, “Üç” yazdığını görüyoruz.

Sizce neden “Dört” elemanı yazılmıyor?

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text;

namespace BuKoddaNeYanlisVar { class Program { private List<string> _items = new List<string>();

  public List&lt;string&gt; Items
  {
    get { return _items.ToList(); }
    set { _items = value; }
  }
  static void Main(string[] args)
  {
    Program program = new Program();
    program.Items = new List&lt;string&gt; { "Bir", "İki", "Üç" };
    program.Items.Add("Dört");
    foreach (var item in program.Items)
      Console.WriteLine(item);
    Console.ReadLine();
  }
} }

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı