XNA - Oyun Temelleri

XNA ile oyun geliştirmeye başlamadan önce, ekrana nasıl çizim yapabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor.

Not : Buradan ileriye devam etmeden önce XNA - Başlangıç yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Öncelikle, ihtiyacımız olacak iki görseli bilgisayarınıza kopyalamanız gerekiyor;

Fil Resmi - Arkaplan olarak kullanılacak Arı Resmi

Solution Explorer‘da Content üzerine sağ tuşla tıklayarak ari.png ve fil.png dosyalarını projeye ekleyelim.

GameLoop.cs dosyamızda class seviyesinde Texture2D tipinde iki değişken oluşturalım;

Texture2D ArkaPlan; Texture2D Ari;</pre> Daha sonra bu değişkenlere resimleri yükleyeceğiz. Aynı yere bir tane de Rectangle tipinde değişken oluşturalım.

Rectangle OyunPencere;

Bu değişkene ekranımızın boyutlarını yüklüyor olacağız.

LoadContent() method’unda bu değişkenlerin değerlerini atayalım;

OyunPencere = new Rectangle(0, 0, graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width, graphics.GraphicsDevice.Viewport.Height);
ArkaPlan = Content.Load<Texture2D>("fil");
Ari = Content.Load<Texture2D>("ari");

GameLoop class’ının constructor‘ında oyunumuzun başlığını değiştirebiliriz;

public GameLoop()
{
  this.Window.Title = "XNA - Oyun Temelleri";
  graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
  Content.RootDirectory = "Content";
}

Draw() method’unda resimlerin ekrana çizim işlerini yapacağız. Çizime işlemlerini Begin() ve End() methodları arasında yapmamız gerekiyor;

spriteBatch.Begin(SpriteBlendMode.AlphaBlend);
spriteBatch.Draw(ArkaPlan, OyunPencere, Color.White);
spriteBatch.Draw(Ari, Vector2D.Zero, Color.White);
spriteBatch.End();

Bu durumda uygulamayı çalıştırırsak, karşımıza şöyle bir ekran gelir;

XNA Oyun Temelleri

Şimdi arı resmini, klavye tuşlarını kullanarak ekranda hareket ettirelim. Öncelikle arı’nın ekrandaki konumunu tutan bir değişkene ihtiyacımız var, class seviyesindeki değişkenlere ekleyelim;

Vector2 Location = Vector2.Zero;

Draw() methodunda ari resmini çizdiğimiz satırı güncelleyelim;

spriteBatch.Draw(Ari, Location, Color.White);

Son olarak Update() method’umuzu güncelleyelim;

protected override void Update(GameTime gameTime)
{
  KeyboardState ks = Keyboard.GetState();

  if (ks.IsKeyDown(Keys.Escape))
    this.Exit();

  if (ks.IsKeyDown(Keys.Up))
    Location.Y -= 3;
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Down))
    Location.Y += 3;
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Left))
    Location.X -= 3;
  if (ks.IsKeyDown(Keys.Right))
    Location.X += 3;

  base.Update(gameTime);
}

Gördüğünüz gibi, klavyede o anda basılı tuşları *Keyboard.GetState()* ile *ks* değişkenine yüklüyoruz, sonra basit karşılaştırmalar ile *Location* değişkenimizin *X* ve *Y* değerlerini değiştiriyoruz.

*Draw()* method'unda ari'yi çizeceğimiz yer olarak *Location* değişkenini verdiğimiz için, klavyeyi kullanarak ari'yi hareket ettirebildiğimizi görüyoruz.

![XNA Oyun Temelleri](/assets/uploads/2010/02/XNA_OyunTemelleri_2.png "XNA Oyun Temelleri")

Oyunun kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

blog comments powered by Disqus

Engin Polat hakkında

Senior Software Engineer, @Microsoft

Ada ve Ege'nin babası ;)

Kategoriler

İstatistik

Makale Adedi: 484

Creative Commons Lisansı